fbpx

Treść artykułu

Specyfika pracy księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Problemy te są szczególnie bliskie pracownikom Departamentu Outsourcingu, którzy na co dzień troszczą się o wysokie standardy świadczenia usług księgowych i kadrowo-płacowych, a ich wiedza i umiejętności stanowią kluczowy czynnik wpływający na sukces i dynamiczny rozwój naszych Klientów.

Dzielimy się zatem kalendarzem pomocnym w codziennej organizacji pracy, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

Kalendarz księgowego na październik – warto wiedzieć

Kasy w postaci aplikacji mają stać się alternatywą dla obecnie używanych urządzeń –zarówno dla podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych. Celem ich wprowadzenia, według rządu, jest zmniejszenie kosztów leżących po stronie podatników wynikających z konieczności ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oprogramowanie kasy fiskalnej musi umożliwiać minimum lokalny odczyt w postaci elektronicznej oraz weryfikację za pomocą klucza publicznego kasy danych na niej zawartych, w innych systemach. Dodatkowo po połączeniu z programem pracy kasy odczytywanie danych zapisanych w bazie kasy oraz ich drukowanie, zapisywanie w komputerowych systemach ogólnodostępnych, ale również wydruk tych danych przez kasę, z której pochodziły zapisywane dokumenty w postaci elektronicznej. Oprogramowanie musi zawierać funkcje sortującą zapisane dane, tak by możliwe było co najmniej tworzenie raportów fiskalnych okresowych, wyszukiwanie dokumentów według zadanych parametrów (np. data, czas, numer dokumentu i stawka podatku). Jednoczenie użytkownik nie może mieć dostępu do procedur edytowania tekstu bazy danych kasy.

Najważniejsza data dla księgowych: 01.10.2019 r.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obniżenie stawki podatku z 18% na 17%, przy jednoczesnym zastosowaniu stawki 32% od dochodów przekraczających 85 528 zł).

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź

Kalendarz kadrowego na październik – warto wiedzieć

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą skutków podatkowych sfinansowania przez pracodawcę wpłat do PPK dla zatrudnionego, oddelegowanego do pracy w innym kraju. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –zgodnie z wydaną interpretacją dyrektora KIS –będą stanowiły przychód ze służbowego stosunku pracy.
W związku z tym będą opodatkowane tak, jak wynagrodzenia wypłacane pracownikom w państwie oddelegowania, w którym płatnik ma stałą placówkę, przez którą w całości lub części jest prowadzi działalność gospodarczą (czyli ma zarejestrowany zakład podatkowy).
Stąd tez płatnik nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania ani odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od tej wpłaty w Polsce, bo zrobi to w państwie oddelegowania (zgodnie z obowiązującymi tam przepisami).

Najważniejsze daty dla kadrowych: 01.10 oraz 25.10 2019 r.

1 października nastąpi zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obniżenie stawki podatku z 18% na 17%, przy jednoczesnym zastosowaniu stawki 32% od dochodów przekraczających 85 528 zł) oraz zmiana kwot kosztów uzyskania przychodów dla pracowników: podstawowe ze 111,25 na 250 zł miesięcznie, podwyższone ze 139,06 na 300 zł miesięcznie. Natomiast na 25 października przypada ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową przez podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 r. (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych).

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie kadr i płac?

AUTOR: Katarzyna Romanowska. Menedżer, Outsourcing

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane