fbpx

Treść artykułu

Początek roku jest zawsze wielkim wyzwaniem dla działów księgowych i kadrowo-płacowych. Realizacja celów biznesowych, w połączeniu z obowiązkami publiczno-prawnymi i noworocznymi zmianami w przepisach, wymaga doskonałej organizacji pracy. Jako narzędzie, które ma pomóc w skutecznym i rzetelnym spełnieniu zobowiązań finansowo-księgowych, dzielimy się z Wami dobrą praktyką – kalendarzem na styczeń 2019 r., pomocnym w codziennej organizacji pracy. Dzięki niemu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

Przypominamy, że od 1-go stycznia 2019 r. wchodzi w życie wiele nowych ustaw – o najważniejszych informujemy w naszych kalendarzach. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić jednak na zmianę stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych. O tym przeczytasz w artykule naszego eksperta:

Co zmieni się wraz ze wzrostem płacy minimalnej?

Ważne terminy dla kadrowego i księgowego na styczeń 2019 r.:

Kadrowy

1-go stycznia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. nr 2369). Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca zobligowany będzie do prowadzenia dla każdego pracownika akt osobowych składających się z czterech części, które obejmować będą – w części A dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, w części B dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w części C dokumenty związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, w części D dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej.

Księgowy

1-go stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów samochodów osobowych. Główne zmiany to podniesienie limitu amortyzacji i kosztów ubezpieczenia oraz wprowadzenie ograniczeń w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłaty eksploatacyjne. Zmiany dotyczą wyłącznie samochodów osobowych, zakupionych, przyjętych w leasing lub wynajętych po 1 stycznia 2019 r. Więcej przeczytasz w Purpurowym Informatorze „Koszty samochodów osobowych – zmiany od 01.01.2019 r.

Szukasz wsparcia w zakresie kadr i płac?

Szukasz wsparcia w zakresie księgowości?

AUTOR: Katarzyna Romanowska, Outsourcing kadr i płac

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane