Treść artykułu

Z początkiem grudnia w województwie opolskim rusza kolejny nabór na projekty wprowadzające innowacje do działalności lokalnych przedsiębiorstw. Jest to drugi nabór, zarówno w tym roku, jak i w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, w którym o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy chcący wprowadzić innowacyjne rozwiązania w swoich firmach. W pierwszej edycji dofinansowanie otrzymało 27 innowacyjnych projektów, a ich łączna kwota dofinansowania wyniosła 88 mln złotych.

Od 1 do 8 grudnia 2016 roku, w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa opolskiego będą mogli składać wnioski o dofinansowanie  innowacyjnych pomysłów rozwoju przedsiębiorstw. Wsparcie kierowane jest w szczególności do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak duże zakłady także mają możliwość uzyskania dofinansowania. W ogłoszonym właśnie konkursie do rozdysponowania przeznaczono 40 mln złotych.

Wnioskodawcy chcący uzyskać fundusze unijne w ramach Działania 1.1 będą mogli ubiegać się o środki na dwa typy przedsięwzięć:

 1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 2. powstawanie innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Minimalna kwota dofinansowania musi wynieść 500 tys. zł, a maksymalna nie więcej niż 10 mln zł.

Projekty dotyczące zaplecza badawczo-rozwojowego mogą liczyć odpowiednio na dofinansowanie na poziomie:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 45%
 • Duże przedsiębiorstwa: 35%

Natomiast projekty dotyczące prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych mają możliwość otrzymania dofinansowania odpowiednio na poziomie:

Koszty dotyczące badań przemysłowych:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
 • Duże przedsiębiorstwa: 50%

Koszty dotyczące prac rozwojowych:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 35%
 • Duże przedsiębiorstwa: 25%

W ramach ogłoszonego konkursu możliwe będzie uzyskanie wsparcia na projekty nakierowane na rozwój branż wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego.

Dodatkowo premiowane będą również projekty ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym m.in. ograniczające emisję substancji szkodliwych do środowiska.

Warunkiem uzyskania wsparcia przez duże przedsiębiorstwa jest zapewnienie rozpowszechniania wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej. Co więcej dodatkowo premiowane będą również projekty realizowane we współpracy z małymi i średnimi firmami jak również organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Magazyn PLUS: Kompendium wiedzy o dotacjach

(.pdf, Rozmiar: 12,92 MB)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane