Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła kolejną edycję konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Innowacyjne przedsiębiorstwa z Województwa Pomorskiego będą mogły uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie, bądź rozwój działalności badawczo-rozwojowej.

Kto może zostać beneficjentem?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, w ewentualnych partnerstwach: innymi przedsiębiorcami, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi itp.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Typy projektów

 W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:

  • Realizacja przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji nowych lub ulepszonych produktów/procesów usług oraz wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektu rozumiane jako wprowadzenie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń – wyłącznie w powiązaniu z prowadzonymi badaniami, jako kolejny etap w ramach jednego procesu B+R,
  • Wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
  • Zakup przez przedsiębiorstwo i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
  • Realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
  • Zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Projekt musi wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje województwa pomorskiego, do których należą:

ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

Dofinansowanie:

Intensywność wsparcia jest uzależniona od rodzaju projektu i wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

  • Dla mikro- i małych przedsiębiorstw – od 50% do 80% kosztów kwalifikowalnych
  • Dla średnich przedsiębiorstw – od 45% do 75% kosztów kwalifikowalnych
  • Dla dużych przedsiębiorstw – od 15% do 65% kosztów kwalifikowalnych

Alokacja: 100 mln zł

Termin składania wniosków: od 15.02.2019 do 29.03.2019

AUTOR:  Michał Wałecki Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kolejna pula środków dla innowacyjnych przedsiębiorstw z Pomorza na prowadzenie prac B+R

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.