Od wielu tygodni wielu przedsiębiorców z uwagą śledzi toczące się prace nad nowelizacją przepisów w zakresie podatków dochodowych. Zakres zmian jakie mają wejść w życie już za kilka tygodni jest niezwykle pokaźny. Wydawałoby się, że uchwalenie ustawy nowelizującej przez Sejm kończy prace nad kształtem nowych przepisów i prace senackie będą formalnością. Wiele wskazuje na to, że na ostatniej prostej wprowadzone zostaną jednak jeszcze zmiany. Co istotne, mają to być zmiany korzystne dla spadkobierców i osób otrzymujących darowiznę, będące przy tym odpowiedzią na liczne apele kierowane w ostatnich tygodniach do Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Ostateczne rozstrzygnięcia powinniśmy poznać w najbliższych dniach.

Na początku lipca Minister Rozwoju i Finansów opublikował projekt  nowelizacji przepisów dotyczących podatku dochodowego. Zmiany zakrojone są na szeroką skalę o czym wielokrotnie informowaliśmy w naszych licznych publikacjach. Jedna ze zmian dotyczy wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w formie darowizny lub spadku.

Fiskus wprowadzając ten kontrowersyjny przepis działał w celu likwidacji możliwości wykorzystywania darowizn wśród najbliższych członków rodziny jako formy optymalizacji podatkowej pozwalającej obdarowanemu na wycenę otrzymanych składników majątkowych do wartości rynkowej i ich amortyzacji, przy jednoczesnym zwolnieniu z opodatkowania samej darowizny.

Sprawdź Sukcesja biznesu Grant Thornton

 

Skutki zmiany przepisów

Zmiany z jednej strony zmierzają do wykluczenia możliwości stosowania dotychczasowych rozwiązań optymalizacyjnych, z drugiej zaś do uniemożliwienia czerpania przez podatników korzyści z wcześniejszych optymalizacji. Wiele wskazywało jednak na to, że projektując zmiany przepisów autor nowych przepisów nie przewidział, iż tak daleko idące regulacje odbierają prawa nie tylko z optymalizacji, ale również nie pozwolą zamortyzować (zaliczyć w koszty) realnych wydatków, poniesionych na nabycie tych składników majątkowych, które nie były zaliczone do kosztów podatkowych przez darczyńców, czy spadkodawców, co należy już uznać za nadużycie (szerzej na ten temat tutaj).

Pod koniec października Sejm uchwalił ustawę nowelizującą, której konsekwencją byłoby skuteczne zniechęcenie podatników do przeprowadzenia procesów sukcesji poprzez przekazywanie prowadzonych przedsiębiorstw darowizną bądź daleko idące utrudnienie bądź wręcz uniemożliwienie niekiedy przetrwania biznesu po jego spadkobraniu. Bez wątpienia stałoby to w opozycji do szeregu trwających obecnie działań, w tym na płaszczyźnie legislacyjnej, mających przygotować i ułatwić przeprowadzenie sukcesji biznesu.

Wiele wskazuje jednak na to, iż nie wszystko jednak stracone. Sprawa została nagłośniona przez media po apelach organizacji firm rodzinnych (szerzej na ten tematu tutaj). Ministerstwo dostrzegło ostatecznie potencjalne katastrofalne skutki uchwalonych przepisów i zapowiedziało na ostatniej prostej rychłą interwencję.

Ustawą nowelizującą zajmie się teraz Senat. W najbliższych dniach powinno zatem stać się jasne jaki będzie ostatecznie kształt przepisów, które mają wejść w życie w perspektywie zaledwie kilku tygodni.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Grzegorz Szysz

Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.