25 maja minęły dwa lata, odkąd unijne ustawodawstwo zobligowało Polskę do stosowania przepisów tzw. RODO. Jakie korzyści przyniosły nam te regulacje?

Minione dwa lata, to zauważalny wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie ochrony danych osobowych oraz generalnie bezpieczeństwa informacji. Choć trudno mówić o sytuacji idealnej, jednak zdecydowanie nastąpiła znacząca poprawa. Z całą pewnością zwiększyła się także transparentność czynności przetwarzania danych. Ma to odzwierciedlenie m.in. w sektorze usług (informacje o przetwarzaniu danych, częściej znane jako polityki prywatności lub klauzule informacyjne), czy też w regulacjach pracowniczych (ograniczenie wykorzystania danych osobowych do czynności związanych ze stosunkiem pracy, czy zwiększenie transparentności czynności związanych z monitoringiem).

Sukcesy na koncie RODO

Uregulowanie zagadnień dotyczących monitoringu (choćby tylko w odniesieniu do realizacji stosunku pracy), jest jednym z niewątpliwych sukcesów, jakie można przypisać regulacjom związanym z RODO.

W sektorze pracowniczym polepszeniu uległ także obszar związany z zakresem danych pracowników, które są przetwarzane przez pracodawców. Mowa tu przede wszystkim o wizerunku, a także przetwarzaniu informacji dotyczących ewentualnej kartoteki karnej kandydata do pracy (w sytuacji, gdy nie było to konieczne ze względu na odrębne przepisy prawa). Poprawę można zaobserwować również w kwestiach związanych z rekrutacją, a przykładem jest mniejsza liczba rekrutacji ukrytych.

Sektor usług, to przede wszystkim ukrócenie niektórych natarczywych form marketingu oraz wykorzystanie danych osobowych w ściśle określonym celu. Ogólnie, postępowania prowadzone przez UODO w kilku przypadkach zakończyły się nałożeniem naprawdę istotnych kar administracyjnych – w tym najwyższej, opiewającej na kwotę 2,8 mln. złotych.

RODO w Polsce – nie tylko pozytywy

Podsumowując dwa lata funkcjonowania wytycznych RODO w Polsce, nie można koncentrować się wyłącznie na pozytywnych aspektach unijnej reformy ochrony danych. W dalszym ciągu na krajowym gruncie wiele kwestii pozostaje niedookreślonych. Bardzo długo czekaliśmy na niektóre akty prawne – przede wszystkim na zmiany wybranych aktów prawnych i dostosowanie ich do wymogów RODO. Przykładem tego typu działań jest tzw. ustawa sektorowa.

W sektorze usług nadal można zaobserwować błędne zastosowanie zgód, tj. przede wszystkim ich wymuszanie i uzależnianie świadczenia usługi od wyrażenia zgody. W wielu kwestiach brakuje konkretnych wskazań organu nadzorczego. Przykładem takiego braku, jest m.in. niedawny komunikat UODO, w którym dopiero po dwóch latach urząd wypowiedział się (przynajmniej w części) na temat realizowania obowiązku informacyjnego względem członków rodziny pracownika, których dane są przetwarzane.

W relacjach gospodarczych nadal powszechne są sytuacje błędnego zastosowania umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, a same umowy często nie opisują należycie transferu, lecz staję się mechanizmem wzajemnego zastraszania stron.

Warto także odnieść się do rocznych planów kontroli sektorowej, w których aspekt pracowniczy wydaje się być marginalizowany.

Newsletter "Alerty RODO" - nie daj się zaskoczyć!

RODO: aktywność w sieci nadal niedookreślona

Obszar niezagospodarowany – i jakże istotny dla każdego z nas – to zagadnienie związane z naszą aktywnością w sieci. Zwłaszcza w ramach portali społecznościowych, czy przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Można odnieść wrażenie, że niektórzy potentaci rynkowi nadal nie zachowują należytej transparentności, jeśli chodzi o  czynności przetwarzania. Z kolei organy nadzorcze niekiedy pozostają bezradne.

Zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych mniej popularne?

Czy po dwóch latach RODO stało się mniej ważne i rozpoznawalne? Z całą pewnością nie. O zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych wielokrotnie robiło się głośno, m.in. w związku z obecną sytuacją – pandemią koronawirusa. Przykładami może być choćby organizacja pracy zdalnej, albo wyborów korespondencyjnych. Jak ważna jest nasza prywatność, mogliśmy się przekonać także podczas faktycznego upublicznienia danych wielu chorych, co było widoczne szczególnie w pierwszym okresie pandemii.

Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych są i niezmiennie pozostaną aktualne i ważne, bez względu na upływ czasu. Tym bardziej, że rozwój technologii tylko będzie przyspieszał, zatem i liczba danych – w tym wrażliwych – będzie nieustannie rosła.

AUTOR: Kacper Rączkowiak

 

Od rozpoczęcia stosowania RODO minęły już dwa lata!

Czy Twoja firma ma uporządkowane wszystkie aspekty związane z ochroną danych osobowych?

Sprawdź, czego w kontekście RODO najbardziej możesz potrzebować i skontaktuj się z nami!

  • Audyt czynności przetwarzania
  • Opracowanie rejestru czynności przetwarzania
  • Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych
  • Uzupełnienie obszaru umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania
  • Uzupełnienie obszaru umów w zakresie transferu danych osobowych do krajów trzecich
  • Weryfikacja treści klauzuli informacyjnych
  • Weryfikacja polityki prywatności
  • Weryfikacja regulaminu pracy (zwłaszcza w zakresie monitoringu wizyjnego)
  • Powołanie inspektora ochrony danych osobowych

AUTOR: Kacper Rączkowiak 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ochrona danych osobowych (RODO)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.