Od 1 kwietnia 2014 r. zmieniono nie tylko przepisy dotyczące samochodów w Ustawie VAT, ale także wprowadzono zmiany w podatkach dochodowych.

Począwszy od 1 kwietnia 2014 r. może się okazać, że podatnik posiadający dwa takie same pojazdy tej samej marki i tego samego modelu posiadają na gruncie Ustawy CIT samochód ciężarowy i samochód osobowy.

Do samochodów nabytych, wydzierżawionych lub wyleasingowanych po 1 kwietnia 2014 r. zastosowanie znajdzie bowiem nowa definicja samochodów osobowych.

Zgodnie z nią samochodem osobowym będzie pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy.

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wykonawczych do Ustawy VAT.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wskazanych w punktach „a” i „b” stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Natomiast spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wskazanych w punkcie „c” stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Powyższy katalog pojazdów nie będących samochodami osobowymi jest węższy od obecnie obowiązującego. Tym samym może się okazać, że samochód, który był do końca marca 2014 r. samochodem ciężarowym od 1 kwietnia 2014 r. staje się samochodem osobowym na gruncie podatku dochodowego. Oznaczałoby to, że należy stosować limity dotyczące odpisów amortyzacyjnych (jeśli wartość początkowa jest powyżej 20. 000 Euro) lub prowadzić tzw. kilometrówkę w przypadku wynajmu takich samochodów. Z uwagi jednak na przepisy przejściowe zmiana nie dotyczy pojazdów będących własnością lub użytkowanych już przed 31 marca 2014 r. Natomiast Ci podatnicy, którzy nabywają pojazdy po 1 kwietnia muszą weryfikować ich status – czy jest to w świetle znowelizowanych przepisów samochód osobowy czy ciężarowy.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowa definicja pojazdu samochodowego w podatku CIT i PIT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.