Ministerstwo Finansów planuje wyposażyć organy podatkowe w nowe narzędzie do badania cen transferowych w celu lepszej weryfikacji transakcji pomiędzy pomiotami powiązanymi podczas coraz częstszych w ostatnim czasie kontroli podatkowych w obszarze cen transferowych.

Ministerstwo Finansów podjęło w ostatnim czasie szereg inicjatyw, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w obszarze cen transferowych. Należy tu wskazać m.in. na wprowadzeniu nowych regulacji poszerzających zakres obowiązywania przepisów o cenach transferowych, jak również powołanie nowego zespołu zadaniowego do spraw kontroli podmiotów powiązanych.

Specjalistyczne bazy danych

Kolejną inicjatywą Ministerstwa Finansów są plany wyposażenia organów podatkowych w nowe narzędzie do badania cen transferowych, mianowicie w bazy danych gromadzące dane finansowe podmiotów gospodarczych niezbędne do sporządzenia analiz rynkowych. Ministerstwo Finansów ogłosiło przetarg na dostawę bazy danych o sprawozdaniach finansowych polskich firm z co najmniej 27 państw europejskich. Ministerstwo Finansów za dostarczenie sprawozdań (składanych od 2005 r.) planuje wydać aż 2,2 mln PLN netto. Zgodnie z  wypowiedzią rzecznika Ministerstwa Finansów, dane z baz danych będą wykorzystywane do sporządzania analizy porównawczej (ang. benchmarking) oraz ustalenia ceny transakcyjnej dla podmiotów powiązanych na podstawie porównania do danych finansowych osiąganych przez podmioty niezależne jak również do weryfikacji dokumentacji dotyczącej cen transferowych.

Analiza porównawcza (ang. benchmarking) – co to takiego?

Istota analiz porównawczych sprowadza się do porównania wyników finansowych osiąganych przez podmiot będący stroną transakcji z podmiotami powiązanymi z wynikami osiąganymi przez podmioty działające na rynku. Analizy porównawcze mogą być wykorzystywane dla potrzeb ustalenia warunków transakcji kontrolowanych przed ich przeprowadzeniem, jak również w celu potwierdzenia, że warunki już dokonanych transakcji są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

Realizujesz transakcje z podmiotami powiązanymi? – sporządź benchmarking i wyprzedź organy podatkowe!

Z naszego doświadczenia, wykorzystanie wyników analiz porównawczych w procesie ustalania lub weryfikacji cen minimalizuje ryzyko uznania warunków transakcji kontrolowanych przez organy administracji podatkowej za nierynkowe. Udowodnienie w dokumentacji podatkowej rynkowości transakcji z podmiotem powiązanym w szczególności poprzez sporządzenie benchmarkingu znacząco ogranicza ryzyko związane z dokonaniem odmiennej oceny przez organy podatkowe oraz daje podstawy do oczekiwania, że kontrola cen transferowych będzie mniej obciążająca. W przypadku gdy podatnik przedstawi odpowiednie uzasadnienie potwierdzające rynkowość transakcji, które dodatkowo jest poparte stosownymi analizami porównawczymi, determinacja organów podatkowych do weryfikacji i podważania stanowiska podatnika znacząco maleje.

Ceny transferowe stają się coraz istotniejszym obszarem prawa podatkowego, w którym Ministerstwo Finansów upatruje nowych źródeł dochodów, czego przejawem są coraz częstsze w ostatnim czasie kontrole w zakresie cen transferowych.

Dlatego też osoby odpowiedzialne za obszar cen transferowych w firmach powinny rozważyć sporządzenie analiz porównawczych w celu weryfikacji transakcji z pomiotami powiązanymi i oceny ewentualnego ryzyka w zakresie cen transferowych.

Źródło:  Zamówienia publiczne i oferty sprzedaży

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowe narzędzia Ministra Finansów do badania cen transferowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.