Przedsiębiorcy działający na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego już w lipcu br. otrzymają możliwość wsparcia rozwoju swoich firm. Przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć starania o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług dofinansowaniem będzie można objąć przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej 2 przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług. Projekty mogą obejmować wydatki np. na: przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych. Projekt musi zakładać, iż sprzedaż planowanego do utworzenia w ramach realizacji projektu pakietu usług czy produktów będzie odbywał się także drogą elektroniczną. Przedsięwzięcie musi dotyczyć obligatoryjnie co najmniej 3 produktów bądź usług .

Poziom dofinansowania wyniesie do 85%.

W ramach poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (w tym przeszkolenia pracowników). Celem projektu ma być m.in.: obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienie kontaktów z klientem (w tym np. automatyzacja procesu produkcyjnego czy systemu zarządzania relacjami z klientem).

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wyniesie do 50%.

W ramach poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP dofinansowanie przeznaczone zostanie na projekty inwestycyjne, których celem będzie przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy na potrzeby internacjonalizacji. Wsparciem objęte zostaną wydatki (w tym infrastrukturalne) związane
z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług /systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wyniesie do 50%.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowe perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.