fbpx

Treść artykułu

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności zagości w ustawie o VAT jednak od 1 listopada, a nie jak zakładał wcześniej projekt ustawy od 1 września. Zaakceptowana przez Sejm poprawka daje przedsiębiorcom bardzo cenne dwa dodatkowe miesiące na aktualizację systemów finansowo-księgowych oraz zapoznanie się z katalogiem towarów i usług podlegających pod ten mechanizm.

Założenia split payment

Główne założenia MPP są następujące:

  • dotyczy on wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł,
  • podmioty zagraniczne, które rozliczają za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce,
  • zostanie wprowadzony obowiązek umieszczenia na fakturze informacji o stosowaniu obligatoryjnego split paymentu poprzez dodanie sformułowania „mechanizm podzielonej płatności”,
  • objęte nim zostaną wybrane towary oraz usługi (szerzej omówione poniżej).

Split payment obejmie m.in. usługi takie jak roboty budowlane, oraz dostawę wybranych towarów, takich jak: telefony komórkowe, twarde dyski, procesory, aparaty fotograficzne, telewizory, odbiorniki radiowe, konsole do gier, kamery cyfrowe, akumulatory, części i akcesoria do samochodów i motocykli, węgiel kamienny i brunatny oraz koks, brykiety, oleje rzepakowe, folie stretch, pręty i wyroby ze stali, srebro, złoto, platynę, metale nieszlachetne, wyroby miedziane i metale nieżelazne. Pełna lista znajduje się w załączniku nr 15 do projektu ustawy i liczy łącznie 150 pozycji.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Podzielona płatność batem na podatkowych oszustów?

Według resortu finansów mechanizm podzielonej płatności ma być batem na podatkowych oszustów. W praktyce jednak przedsiębiorcy obawiają się, że będzie on zamrażał ich środki oraz utrudniał prowadzenie biznesu. Idea MPP sprowadza się bowiem do takiego podziału płatności, zgodnie z którym płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafia do sprzedawcy, zaś kwota stanowiąca wartość podatku VAT – na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank. Przedsiębiorca nie może więc operować pełną kwotą zapłaty od nabywcy a jedynie kwotą netto (z wyłączeniem podatku VAT).

Split payment a sankcje

Niestosowanie się do nowych obowiązków będzie surowo karane przez organy podatkowe. W sytuacji, gdy przedsiębiorca na fakturze nie umieści adnotacji „Mechanizm podzielonej płatności” zapłaci karę w wysokości 30% kwoty podatku VAT chyba, że nabywca podzieli płatność.

Z kolei nabywca również zapłaci karę w sytuacji, gdy nie dokona płatności za towar objęty obowiązkowym split paymentem, chyba że dostawca ureguluje płatność z tytułu VAT. Dodatkowo, nie zaliczy takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Biorąc pod uwagę ryzyko nałożenia wysokich sankcji, zarówno po stronie dostawcy jak i nabywcy, kluczowe znaczenie będzie miało właściwe zidentyfikowanie transakcji objętych obowiązkowym split payment i właściwe ich oznaczenie i rozliczenie. Wątpliwości przedsiębiorcy mogą budzić przede wszystkim zapisy dotyczące wartości transakcji, tj. sposób ustalenia limitu 15 000 zł (indywidualnie do jednej faktury, do grupy transakcji czy do płatności) oraz sposób identyfikacji niektórych towarów i usług objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności.

Projekt w dniu 23 lipca 2019 r. został skierowany przez Sejm do Prezydenta oraz Marszałka Senatu.

AUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane