Założenia RODO wymagają od przedsiębiorstw wyjątkowej kreatywności w zakresie odpowiedniej ochrony przetwarzanych przez nie danych osobowych. Nie precyzują bowiem w jaki sposób i przy doborze jakich środków cel ten ma być osiągnięty. Istotne jest jedynie spełnienie założeń rozporządzenia rozumianych jako poprawna i adekwatna do analizy ryzyka ochrona danych osobowych.

Sprawdź Audyt i wdrożenie RODO Grant Thornton

Przykładowe obszary, które mogą wymagać wprowadzenia procedur lub ich dostosowania:
• dokumentacja ochrony danych osobowych,
• zabezpieczanie dokumentacji zawierającej dane osobowe,
• korespondencja elektroniczna,
• zarządzanie nośnikami danych itp.

Szczegółowy opis wymienionych obszarów znajduje się w artykule napisanym przez ekspertów LexDigital, którzy wraz z Grant Thornton prowadzą audyty i wdrożenia RODO w firmach Klientów. Czytaj dalej w artykule „Ochrona danych osobowych w firmie po wdrożeniu RODO”.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ochrona danych osobowych – przedsiębiorstwo po wdrożeniu RODO

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Jolanta Jackowiak

Partner, International Liaison Director

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.