1 lipca 2015 roku zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji Ustawy VAT wprowadzające odwrotne obciążenie w odniesieniu do dostaw telefonów komputerów przenośnych i telefonów komórkowych.

W dniu 4 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 605) została opublikowana ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadzająca odwrotne obciążenie w stosunku do następujących kategorii towarów:

  1. tablety, notebooki, laptopy;
  2. telefony komórkowe, w tym smartfony;
  3. konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów;
  4. niektóre rodzaje biżuterii.

Nie wszystkie towary będą podlegały odwrotnemu obciążeniu

Na uwagę zasługuje to, że nie wszystkie dostawy towarów, wymienionych w punktach 1-3 będą podlegały odwrotnemu obciążeniu a jedynie te, których wartość „w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza 20 000 zł”. Oznacza to, że jeżeli dostawa telefonów komórkowych „w ramach jednolitej gospodarczo transakcji” nie przekroczy kwoty 20 000 zł netto i wyniesie przykładowo 10 000 zł netto to dostawa ta nie będzie podlegać odwrotnemu obciążeniu i podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT będzie dostawca.

Odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie jedynie w odniesieniu do dostaw na rzecz podatników VAT czynnych. W przypadku zatem, gdy kupującym będzie osoba nieprowadząca działalności gospodarczej podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT będzie zawsze dostawca, bez względu na wartość dostawy.

Kiedy dostawca będzie mógł uniknąć obowiązku rozliczenia VAT?

Ustawodawca przewidział również sytuacje, w których dostawca będzie wprowadzony w błąd przez nabywcę towarów. W tej sytuacji, dostawca będzie mógł uniknąć obowiązku rozliczenia VAT, jeżeli spełnione będą dwa warunki:

  • dokonujący dostawy towarów, „podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy” oraz „przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć” o intencjach nieuczciwego nabywcy, oraz
  • zapłata należności z tytułu dostawy towarów nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one dokonującemu dostawy towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze”.

Nowelizacja wprowadza też inne zmiany, m. in. nakłada obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym przez  podatników dokonujących dostaw towarów i świadczenia usług objętych odwrotnym obciążeniem a także dokonuje zmiany wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczną natomiast obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczenia podatku naliczonego dla podmiotów, które oprócz prowadzenia działalności podlegającej VAT wykonują czynności pozostające poza VAT (tzw. „prewspółczynnik”).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Od 1 lipca VAT od zakupu elektroniki rozliczy nabywca

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.