Prezydent podpisał ustawę zmieniającą Ustawę VAT i Ordynację podatkową w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego m.in. regulacji dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług.

Nowe regulacje z założenia mają uprościć rozliczanie podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych w innych państwach Unii Europejskiej.

Wprowadzone zostały definicje usług telekomunikacyjnych, nadawczych,  elektronicznych oraz państwa członkowskiego konsumpcji.

Zmiana polega na odejściu od określania miejsca świadczenia usług na podstawie siedziby usługodawcy na rzecz miejsca, w którym usługobiorcy niebędący podatnikami posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Podatek od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju, w którym konsument korzysta z usługi. Ułatwieniem rozliczania podatku jest wprowadzenie specjalnej procedury, która umożliwi podmiotom świadczącym usługi na rzecz niepodatników z innych krajów rozliczenie VAT w kraju usługobiorcy bez konieczności rejestracji na potrzeby VAT poza krajem siedziby (ang. Mini One Stop Shop).

W tym celu od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. podmioty posiadające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium RP, zamierzające świadczyć od 1 stycznia 2015 r. ww. usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, powinny złożyć, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania podatku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w związku z tym tematem prosimy o kontakt.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd
Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.