Przedsiębiorcy przy transakcjach powyżej 15.000 EUR są zobowiązani dokonywać płatności przelewem bankowym. Przez lata w zasadzie za nieprzestrzeganie obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego sankcji nie było. Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się nie tylko wysokość limitu – z 15.000 EUR na 15.000 PLN, ale też będzie za to groziła dotkliwa sankcja – brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Obniżenie progu płatności – ustawa już jest

4 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Akt wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

Zmienia się brzmienie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego będzie obowiązkowe już dla transakcji wynoszących 15.000 PLN.

Sankcja za płatność gotówką

Podatnik, który dokona płatności za transakcję, której wartość przekracza 15.000 PLN gotówką, nie rozpozna z jej tytułu kosztu w PIT ani CIT. Jeżeli taki koszt rozpoznał, będzie zmuszony go skorygować. Co więcej, gdy jego koszty w danym okresie rozliczeniowym są zbyt niskie, aby tego dokonać, nie poprawi to sytuacji – będzie musiał wykazać wyższy przychód.

Sprawdź Audyt Grant Thornton

Waluty lub raty bezskuteczne

Ustawa przewiduje, że pomimo iż próg zastosowania przepisów wyraża się w PLN, również płatności w innych walutach zostaną objęte jej zastosowaniem. Do określenia kwoty transakcji właściwy będzie kurs ogłoszony przez NBP dnia poprzedniego.

Zainteresowanie budzi przepis mówiący, że istotna jest wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Na tym tle możliwe są zatem spory z organami podatkowymi. Może on zakwestionować podział płatności i zarzucić niektórym operacjom sztuczność. Efektem będzie brak kosztu lub zwiększony przychód.

Przepisy przejściowe

Przepis przejściowy stanowi, że ustawa znajduje zastosowanie w odniesieniu do płatności dokonywanych w roku podatkowym podatnika rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Podatnicy o roku podatkowym innym niż rok kalendarzowy będą więc mogli, w sposób niesankcjonowany, dokonywać płatności odpowiednio dłużej.

Z momentem wejścia w życie nowych przepisów należy spodziewać się znacznego ograniczenia płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. W celu uniknięcia sankcji polegających na wyłączeniu wydatków z kosztów podatkowych, przedsiębiorcy będą unikać płatności gotówkowych. Może to skutkować tym, że część przedsiębiorców nie będzie regulować swoich zobowiązań, aby nie narazić się na zmniejszenie kosztów podatkowych.

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Od 2017 r. płatności gotówkowe powyżej 15.000 zł obłożone 19% sankcją

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.