Zgodnie u art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT) podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku czyli w przypadku udzielonych pożyczek obrotem jest kwota odsetek, która to powinna być udokumentowana stosowną fakturą, a odsetki te będą stanowiły wynagrodzenie za usługę pośrednictwa finansowego.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Kluczowe znaczenie ma tu stawka podatku – i tak zgodnie z art. 43 pkt.1 poz.38 ustawy o VAT usługi udzielania kredytów i pożyczek korzystają ze zwolnienia od VAT w Polsce, a te świadczone dla podatników z zagranicy stanowią świadczenie usług poza terytorium kraju. W części C  druku deklaracji VAT 7(14) znajdujemy wprawdzie pozycję zatytułowaną „dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”, jednak z objaśnień do deklaracji wynika, iż ujmujemy tam tylko te transakcje, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust.8. W naszym przypadku odsetki jako usługi pośrednictwa finansowego świadczone dla podatnika z innego kraju UE podlegają wprawdzie opodatkowaniu w miejscu, gdzie odbiorca usługi ma siedzibę (zgodnie z art. 28b ustawy o VAT), jednak gdyby tego typu usługi podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski, wówczas traktowalibyśmy je jako zwolnione z VAT, czyli nie dające prawa do obniżenia kwoty podatku należnego, dlatego też dla tego typu transakcji nie znajdujemy miejsca na druku VAT 7, a co za tym idzie, nie wykazujemy ich w deklaracji.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Odsetki od pożyczki udzielonej za granicą – w ramach UE, nie ujmujemy w deklaracji VAT 7

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.