Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaleca przyjęcie podejścia, które bazuje na ograniczeniu odliczeń odsetek do stałego poziomu pomiędzy 10% a 30% zysków przed potrąceniem odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA).

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule
>>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<<
>>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

W roku 2016 OECD podejmie dalsze prace nad ustalaniem zasad stawek grupowych, zastosowaniem działania 4 do przedsiębiorstw z sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz zastosowaniem dodatkowych zasad celowych.

Czytaj więcej:

Ograniczenie erozji podstawy (...)

(.pdf, Rozmiar: 231,68 KB)

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.
Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.