Od 1 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 24 października 2012 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Nowelizacja wprowadza obok zmian w zakresie dwóch ulg – ulgi internetowej i tzw. prorodzinnej – znaczące ograniczenia w zakresie stosowania 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów przez twórców.

W aktualnym stanie prawnym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2013 roku roczny 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów wynosi 42.764 zł (czyli  ½ z 85.528 zł).

Limit 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów odnosi się do łącznych przychodów do których mają zastosowanie zryczałtowane 50% koszty niezależnie od tego na jakiej podstawie zostały one osiągnięte (czy z umowy o pracę, czy z umowy o dzieło lub innej).

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Twórcy którzy uzyskują dochody, do których mają zastosowanie zryczałtowane 50% koszty, mają możliwość  zgodnie z art. 32 ust 7 oraz art. 41 ust 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożenia oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania.  Rozwiązanie to ma zapobiec sytuacji, w której podatnik uzyskujący przychody od kilku płatników, po rozliczeniu podatku dochodowego w zeznaniu rocznym, byłby zmuszony do dokonania znacznej dopłaty podatku.

W przypadku pracownika,  który złoży przedmiotowe oświadczenie pracodawcy – płatnikowi,  zakład pracy powinien zaprzestać potrącania 50% kosztów uzyskania przychodów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym płatnik takie oświadczenie złoży.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ograniczenie w zakresie stosowania 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu dla twórców

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.