Treść artykułu

Minister Finansów twierdzi, że w celu uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków na nabycie paliwa do napędu samochodu osobowego przeznaczonego do odsprzedaży, jeśli służy on przed tą odsprzedażą jako pojazd przeznaczony do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych, należy prowadzić w odniesieniu do tego pojazdu ewidencję jego przebiegu.

Wnioskodawca prowadzi działalność handlową, przedmiotem której są samochody osobowe. Samochody zakupione w celu odsprzedaży mogą być przed sprzedażą używane w celach demonstracyjnych (np. dojazd próbny, w celu zaprezentowania potencjalnemu nabywcy ich walorów użytkowych). Podstawowy i wyłączny cel, w jakim samochody te są nabywane, nie ulega jednak zmianie. Wnioskodawca zapytał czy ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT z faktury dokumentującej zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego w celach jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych, w czasie realizowanych za jego pomocą jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych.

W ocenie MF, fakt przeznaczenia pojazdu do odsprzedaży, w przypadku, gdy przed jego sprzedażą Wnioskodawca użytkuje/wykorzystuje go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych nie świadczy o użytku pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej. Zatem w celu dokonania pełnego odliczenia muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Zdaniem MF „użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. jazda próbna, testowa demonstracyjna, itp.) Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do sprzedaży, ale przed jej dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny (próbny, testowy), nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. W świetle powyższego, należy stwierdzić, że Wnioskodawca – w celu uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków na nabycie paliwa do napędu samochodu osobowego przeznaczonego do odsprzedaży, jeśli służy on przed tą odsprzedażą jako pojazd przeznaczony do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych – ma obowiązek prowadzenia
w odniesieniu do tego pojazdu ewidencji jego przebiegu.”

Skoro pytający nie prowadzi odpowiedniej ewidencji i nie złożył informacji VAT-26, to w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków ponoszonych na zakup paliwa do samochodów osobowych w czasie wykorzystywania ich do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 sierpnia 2014 r., nr IPTPP4/443-359/14-6/JM.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane