Koronawirus mocno spowolnił produkcję prawa w Polsce. W pierwszej połowie 2020 r. przyjęto w Polsce tylko 6,6 tys. stron nowych przepisów, czyli o 44 proc. mniej niż przed rokiem – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności otoczenia prawnego”.

Według obliczeń Grant Thornton, od początku stycznia do końca czerwca 2020 r. uchwalono w Polsce 816 aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), składających się z 6 607 stron maszynopisu. Oznacza, to silny spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy uchwalono 11 772 strony nowego prawa. Przez rok skala produkcji prawa zmniejszyła się więc aż o 44 proc.

Skąd tak silne wyhamowanie? Częściowo to skutek kampanii prowadzonych przed wyborami prezydenckimi. W ostatnich tygodniach I półrocza aktywność legislacyjna rządu i parlamentu została mocno ograniczona. Drugim czynnikiem była pandemia koronawirusa. Co prawda, rząd i parlament w tym okresie prowadziły intensywne prace nad przepisami mającymi ułatwić walkę z pandemią, istotnie ograniczyły one legislację w innych obszarach.

Prace legislacyjne związane z koronawirusem zaowocowały zwłaszcza czterema odsłonami tzw. tarczy antykryzysowej, regulacjami dotyczącymi zamknięcia granic czy wstrzymana ruch lotniczego. Jak wynika z obliczeń Grant Thornton, do końca czerwca 2020 r. rząd przyjął 188 rozporządzeń dotyczących COVID-19 o objętości 420 stron oraz 9 ustaw złożonych z 339 stron. Łącznie więc prawo spowodowane koronawirusem stanowiło 759 stron.

Grzegorz Maślanko

Radca prawny, Partner w Grant Thornton

Mimo że tendencja spadkowa produkcji prawa cieszy, to towarzyszące jej nadzwyczajne okoliczności – wybory i pandemia – czynią te wynik mało miarodajnym dla oceny zjawiska nadmiernej zmienności prawa w dłuższej perspektywie. Jednak trzymamy kciuki, aby również w okresie normalizacji sytuacji epidemiologicznej ustabilizowała się ta tendencja i nowego prawa było mniej, ale za to lepsze.

Wykres. Liczba stron aktów prawnych, które ukazały się w Dzienniku Ustaw w poszczególnych latach

Liczba stron aktów prawnych za cały rok 2019, skalkulowana przy założeniu, że w całym roku utrzymana zostanie dynamika odnotowana w pierwszym półroczu 2020 r., czyli -44 proc. rok do roku. Źródło: Opracowanie własne Grant Thornton na podstawie Dziennika Ustaw

Po więcej danych, zapraszamy na https://barometrprawa.pl/

RAPORT Pandemia i wybory zatrzymały legislatorów
Pobierz

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.