Kwiecień upływa pod znakiem komunikatów Ministerstwa Finansów. Obok kontrowersyjnej informacji o sposobie opodatkowania kryptowalut, wydano komunikat w sprawie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych. Nie odbił się on tak szerokim echem, jak ten pierwszy, a zasługuje na uwagę. Zrealizowanie płynących z niego zapowiedzi istotnie zmieni kategorie nieruchomości podlegających opodatkowaniu.

W komunikacie z dnia 6 kwietnia 2018 r. „Ustalenia z KE ws. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych” (Komunikat) zapowiadana jest bowiem nowelizacja art. 24b Ustawy CIT i art. 30g Ustawy PIT, nakładających „minimalny podatek dochodowy” od wartości początkowej budynku przekraczającej 10 mln PLN.

Podatek zapłacą tylko wynajmujący

Komunikat ma formę punktów zawierających zmiany, jakich można spodziewać się w obecnie obowiązujących przepisach. Wynika z nich, że:

  • Opodatkowaniu podlegać będą tylko budynki lub ich części „które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu”. Obecnie przepisy stanowią, że nie podlegają opodatkowaniu nieruchomości wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. Nowa regulacja wyłączająca z opodatkowania wszystkie podmioty, które nie wynajmują posiadanych budynków, ma więc być korzystna;
  • Nastąpi zmiana sposobu stosowania progu wartości, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania, poprzez odniesienie go do podatnika niezależnie od liczby posiadanych budynków („jedna kwota wolna dla podatnika, a nie na każdy budynek, jak to jest obecnie”);
  • Minimalnym podatkiem zostaną objęte wszystkie budynki (w domyśle: o wartości przekraczającej 10 mln PLN), a nie tylko, jak to jest obecnie, określone ich kategorie;
  • Zostanie wprowadzona możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT), jednak pod warunkiem zweryfikowania prawidłowości rozliczenia w podatku dochodowym, w szczególności transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • Do przedmiotowych przepisów zostanie dodana szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zapłacą wszyscy?

Szczególną uwagę zwraca pkt 3, w którym zapowiadana jest zmiana polegająca na „objęciu minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej)”.

Z zestawienia wszystkich zapowiedzi płynie wniosek, że opodatkowaniu będą podlegać wszystkie budynki (poza „socjalnymi”) oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu lub umów o podobnym charakterze.

W tej kategorii mieści się bardzo wiele. Nowelizacja może więc objąć galerie handlowe (zgodnie z pierwotnym zamiarem ustawodawcy), ale także np. budynki fabryczne, magazyny, stacje benzynowe, budynki z apartamentami wynajmowanymi krótkoterminowo a nawet, w skrajnym wypadku, hotele. Opodatkowanie tych budynków stanowiłoby szerokie powiększenie grona podatników.

Podatek od nieruchomości komercyjnych, zdaniem fiskusa, wymaga zmian. Treść Komunikatu wskazuje jednak, że nie będą one służyć jedynie uszczelnieniu systemu poprzez „doprowadzenie do skuteczniejszej eliminacji agresywnej optymalizacji podatkowej” (co zapowiadane jest w Komunikacie), ale że hasło to stanowi pretekst do obciążenia daniną kolejnych grup podatników. Posiadacze wartościowych nieruchomości, niezależnie od ich rodzaju, będą niecierpliwie oczekiwać ujawnienia konkretnej propozycji nowych przepisów. O ich kształcie będziemy Państwa informować.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podatek od nieruchomości komercyjnych będzie uszczelniany

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.