fbpx

Treść artykułu

20 sierpnia br. weszła w życie ustawa, która zapewnia pracodawcom możliwość wydłużenia pracy zdalnej o kolejne miesiące. Co to za ustawa i na jak długo dopuszcza home office?

Ustawa z 2 marca 2020 roku potocznie zwana Tarczą 1.0 (tj. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) uregulowała kwestię tzw. „home office”. Umożliwiła pracodawcom czasowe zlecanie pracownikom wykonywania pracy w sposób zdalny (tj. poza stałym miejscem jej wykonywania).

Tarcza 4.0 bardziej precyzyjna w zakresie pracy zdalnej

Po kilku miesiącach rządzący postanowili uszczegółowić pracę zdalną, która w ogóle nie została ujęta w Kodeksie pracy. Stąd w przyjętej 4 czerwca br. w tzw. Tarczy 4.0 (tj. w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw) Sejm uszczegółowili zasady wykonywania pracy zdalnej, m.in. dając pracodawcom możliwość nakazania pracownikom wykonywania obowiązków służbowych w sposób zdalny, z możliwością odwołania tej decyzji w dowolnym momencie, pod warunkiem zapewnienia zatrudnionym bezpiecznego powrotu do pracy w trybie stacjonarnym.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Wszystkie powyższe przepisy dotyczące pracy z domu obowiązują jedynie do 4 września br. Toteż wielu pracodawców niepokoiło się, na jakiej podstawie powinni działać po tym terminie, chcąc umożliwić pracownikom kontynuację zdalnej pracy, ale nie mając stosownych wewnątrzzakładowych regulacji.

Najnowsze regulacje dotyczące zdalnej pracy

Rządzący wyszli naprzeciw tym obawom i przygotowali rozwiązanie – 20 sierpnia br. weszła w życie tzw. ustawa o delegowania pracowników (tj. ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2002 r., poz. 1423). To w niej krajowy ustawodawca uregulował możliwość wykonywania pracy zdalnej po 4 września br., wydłużając możliwość jej wykonywania o kolejne miesiące. Ile dokładnie?

Jak długo potrwa praca zdalna?

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).”

Przepisy wydłużające stosowanie pracy zdalnej wejdą w życie 5 września br. i będą obowiązywały przez cały czas epidemii i 3 miesiące po jej odwołaniu, zapewniając pracodawcom niezbędny czas na przygotowanie powrotu do biur, gdy sytuacja epidemiologiczna się uspokoi i przestanie zagrażać zdrowiu i życiu pracowników.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

ZUS wirtualnym biurem rachunkowym?

W minioną niedzielę portal money.pl poinformował, że ZUS szykuje „małą rewolucję dla firm i dla Polaków”. W rozmowie z money.pl szefowa ZUS-u, prof. Gertruda Uścińska stwierdziła, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanie się wirtualnym biurem rachunkowym…

Najczęściej czytane