Decyzją Rady UE 2015/1173 limit zwolnienia podmiotowego 30 000 EUR (150 000 zł) został przedłużony do końca 2018 roku.

Zgodnie z art. 287 dyrektywy 2006/112/WE Polska jest upoważniona do przyznania zwolnienia z podatku VAT podatnikom, u których roczny obrót nie przekracza równowartości 10 000 EUR w walucie krajowej (około 50 000 zł) zgodnie z kursem wymiany z dnia przystąpienia.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Decyzją Rady 2009/790/WE Polska została upoważniona w drodze odstępstwa do zwiększenia limitu nieprzekroczenia obrotu 30 000 EUR (obecnie 150 000 zł) do 31 grudnia 2012 roku.
Decyzją wykonawczą Rady 2012/769/UE możliwość stosowania limitu obrotu 30 000 EUR zostało przedłużone do 31 grudnia 2015 roku.
W grudniu 2014 roku Polska wystąpiła z wnioskiem do Komisji o upoważnienie dotyczące dalszego przedłużenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE w celu dalszego stosowania zwolnienia z podatku VAT podatników, których roczny obrót nie przekroczy 30 000 EUR w walucie krajowej.
14 lipca 2015 roku Rada wydała decyzję 2015/1173, którą przedłuża stosowanie zwolnienia 30 000 EUR obrotu do 31 grudnia 2018 roku, poprzez zmianę art. 2 decyzji 2009/790/WE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.189.01.0036.01.POL

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przedłużenie limitu 30 000 EUR (150 000 zł) do podmiotowego zwolnienia z VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.