Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – „Ochrona własności przemysłowej”. W pierwszych dwóch edycjach konkursu wsparcie otrzymało łącznie 100 projektów.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty obejmujące działania związane z:

  • uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN, w tym 4 440 000,00   PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 45 560 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie musi wynosić 10 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  nie może przekroczyć  1 000 000,00 PLN.

Maksymalna  intensywność  wsparcia może wynieść  50%  wartości  kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane  w  okresie od  dnia 16 maja 2017 r. do dnia 28  grudnia 2017 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przedsiębiorco, ochroń swoje pomysły!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.