W dniach od 1 września 2016 do 31 grudnia 2016 roku przedsiębiorcy z terenu całej Polski po raz kolejny będą mogli ubiegać się o dofinansowanie prac B+R w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

We wrześniu br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie realizacji projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w ramach konkursu z Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Planowany konkurs jest kolejną edycją tego typu wsparcia kierowanego do przedsiębiorców. W 2015 roku w ramach konkursu z Poddziałania 1.1.1 na realizację projektów przewidziano środki w wysokości 1 600 000 000 PLN. Do dofinansowania zostało wybranych łącznie 218 projektów zakładających prace B+R prowadzone przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Co więcej, z końcem lipca zakończyła się pierwsza edycja konkursu w 2016, w ramach której do tej pory oceniono już ponad 100 projektów (złożonych w okresie kwiecień – maj), a 24 rekomendowano do dofinansowania.

Informacje na podstawie List rankingowych dostępnych na stronie internetowej NCBiR.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

W ramach drugiej tegorocznej edycji o dofinansowanie będą mogły starać się zarówno mikro- i małe, jak również średnie przedsiębiorstwa, a na wsparcie została przeznaczona kwota 750 000 000 PLN. W ramach dofinansowania możliwe będzie uzyskanie wsparcia na realizację badań przemysłowych i eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach dofinansowania, o jakie w ramach konkursu będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy to 2 000 000 PLN, jednocześnie planowane projekty nie mogą przekroczyć kwoty 50 000 000 EURO.

Kwota dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jak i zasięgu planowanego rozpowszechnienia wyników projektu wynoszą od 35% do nawet 80% kosztów kwalifikowanych.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

 

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.