W ostatnich dniach pojawiły się pierwsze interpretacje Ministra Rozwoju i Finansów potwierdzające, że podatnicy, którzy dokonują kompensat zobowiązań o wartości przekraczającej 15.000 zł, będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, których dotyczą te zobowiązania.

W takim przypadku nie będzie miał zastosowania wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej limit, powyżej którego transakcja powinna być zapłacona za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Powyższe stanowisko potwierdzają różne ośrodki interpretacyjne, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Czytaj więcej na blogu Doradców Grant Thornton >>

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przełomowe stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kompensat

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.