Z jakimi niebezpieczeństwami podatkowymi się wiążą? Jaki nowe narzędzia dostał fiskus? Jak uniknąć sankcji?

Jak możemy pomóc?

Chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu spółki do zmian, w szczególności poprzez:

  • Weryfikację usług, co do których VAT powinien rozliczać nabywca, w celu ochrony przed zaległością w VAT i sankcją.
  • Przygotowanie dedykowanej procedury postępowania związanego z weryfikacją kontrahentów, aby zabezpieczyć spółkę przed arbitralnym wyrejestrowaniem Państwa firmy pod zarzutem niestaranności w doborze kontrahentów.
  • Przeszkolenie personelu w zakresie niezbędnym do rozliczeń w ramach odwrotnego obciążenia.

Szybki kontakt: Arkadiusz Łagowski | Doradca podatkowy | +48 609 452 377

Co się zmieniło?

Wiele robót budowlanych objętych zostało 1 stycznia 2017 r. tzw. odwrotnym obciążeniem VAT, czyli procedurą, w ramach której obowiązek rozliczania podatku VAT zostaje przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę.

Usługa podlega nowym zasadom, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

  • Usługa budowlana jest usługą o PKWiU wymienionym w nowym załączniku 14 do Ustawy VAT.
  • Świadczy ją podwykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT.
  • Odbiorcą usługi jest podatnik VAT.

Przepisy są jednak mało precyzyjne, co wiązać się może z poważnym ryzykiem podatkowym i może spowodować poważne konsekwencje dla wielu firm budowlanych w Polsce.

Jakie usługi wiążą się z ryzykiem?

Wyczerpujący katalog usług podlegających nowym zasadom rozliczeń opiera się o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU). Przyporządkowanie do konkretnego grupowania PKWiU jest trudne, zwłaszcza w przypadku usług kompleksowych oraz usług obejmujących dostawę towaru i wykonanie usługi jednocześnie (np. dostawa z montażem).

Kim jest „podwykonawca”? Kto ma rozliczyć VAT?

Brak definicji „podwykonawcy” w ustawie. Ponadto, wątpliwości interpretacyjne dotyczą:

  • Co z rozliczaniem usług budowlanych w ramach konsorcjum?
  • Jak traktować sytuacje, których usługa budowlana będzie podlegać refakturowaniu?

Utrudnione zwroty VAT

W związku z przerzuceniem obowiązku wykazania VAT na nabywcę, sprzedawca nie może skompensować podatku należnego z podatkiem naliczonym. Musi występować o zwrot podatku. Może to spowodować ryzyko kontroli, tym bardziej, że według nowych przepisów będą one mogły być wydłużane (np. na wniosek Policji).

Zaległy podatek, sankcja VAT, KKS

Od nowego roku nieprawidłowe wykazanie VAT wiąże się nie tylko z obowiązkiem dopłaty podatku i zapłaty odsetek, ale także z sankcją 30% wartości zobowiązania. Wzrosły również sankcje w KKS oraz odpowiedzialność osób zajmujących się finansami spółki.

>>>Więcej o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT w branży budowlanej<<<

AUTOR: Arkadiusz Łagowski

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Rewolucja w opodatkowaniu usług budowlanych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.