Z początkiem czerwca weszły w życie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie transparentności notowanych spółek. Czy Giełdzie uda się osiągnąć te cele i przyciągnąć na NewConnect poważniejszych Inwestorów i bardziej zdyscyplinowanych Emitentów? Czy zmiany Regulaminu ASO przyczyniają się do zmniejszenia liczby debiutów?

Do głównych zmian dotyczących podmiotów ubiegających się o wprowadzenie akcji do ASO należą:

  • rozproszenie akcjonariatu (co najmniej 15% wprowadzanych do obrotu akcji znajduje się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy,  a każdy ma nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem);
  • wymogi kapitałowe (kapitał własny w wysokości co najmniej 500 000 zł);
  • prezentacja danych finansowych (nowe wytyczne dotyczące przedstawienia w Dokumencie Informacyjnym sprawozdań finansowych, szczególnie w zakresie start-upów).

Zaostrzenie wysokości i egzekwowania kar od Emitentów i Autoryzowanych Doradców powinno przyczynić się do poprawy jakości prezentowanych danych i informacji.

Czy w związku wprowadzonymi zmianami, bezpieczeństwo obrotu uległo poprawie a spółki debiutujące na NewConnect są lepiej przygotowane do bycia spółką publiczną? Czy zaostrzenie wymogów wpłynęło na zmniejszenie liczby debiutów? Po upływie dwóch miesięcy od wejścia zmian w życie trudno to ocenić. W czerwcu 2013r. na małym parkiecie zadebiutowało 5 spółek, w lipcu 2 (GPW odmówiła jednej spółce wprowadzenia do ASO). Średnia miesięczna liczba debiutów w okresie styczeń – maj 2013r. wyniosła 4,6, czyli po zmianach Regulaminu odnotowano jak na razie niewielką zmianę liczby debiutujących firm. Kolejne miesiące pokażą czy zmiany Regulaminu wpłyną na zmniejszenie liczby debiutantów.

 

newconnect_liczba_debiutow

 

Nowi Emitenci w okresie czerwiec – lipiec 2013r. pozyskali średnio 2,3 mln zł. Średnia wielkość pozyskanego kapitału wśród debiutantów z okresu styczeń – maj 2013r. utrzymuje się na poziomie 2,1 mln zł. Photon Energy przeprowadził ofertę publiczną i pozyskał 5,5 mln zł. Pozostałe debiuty w okresie czerwiec – lipiec 2013r. to spółki, które w ramach oferty prywatnej pozyskały kapitał na poziomie 0,7 – 4,1 mln zł, co pokazuje, że mimo sytuacji ekonomicznej inwestorzy są skłonni lokować środki w tego typu inwestycje.

Dla akcji wprowadzonych do obrotu po 1 czerwca nie można zauważyć zmian dotyczących wahań kursów czy też zwiększonego obrotu. Różnice pomiędzy ceną emisyjną a wartością notowań na koniec dnia debiutu często przewyższają kilkadziesiąt procent zarówno in plus jak i in minus. W większości przypadków niska – kilku lub kilkunastotysięczna wartość obrotu nie świadczy o większym zainteresowaniu nowymi akcjami wśród inwestorów.

Zmiana w przepisach dotyczących ASO są naturalnym etapem rozwoju NewConnect. Rynek w przeciągu prawie 6 lat działalności otworzył możliwości kapitałowe dla prawie 450 mniejszych, bardziej ryzykownych obecnie notowanych spółek. Miejmy nadzieję, że za sprawą wprowadzonych zmian, NewConnect w dłuższym okresie stanie się miejscem, gdzie notowane będą innowacyjne ale również i transparentne i bezpieczne spółki, a odpowiednie rozproszenie akcjonariatu Emitentów zdecydowanie poprawi płynność notowanych walorów.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Rynek NewConnect dwa miesiące po zmianach Regulaminu ASO

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.