Rząd planuje wprowadzić preferencje podatkowe dla podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Celem rządu jest pobudzenie działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem i zwiększenie w nim zaangażowania krajowego kapitału prywatnego.

Pod koniec lipca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź zmian legislacyjnych obejmujących ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw w odniesieniu do podmiotów działających na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych. Celem zmian jest wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa – wzorem innych państw Unii Europejskiej – regulacji, które umożliwią rozwój krajowych spółek działających na tym rynku, który obecnie zdominowany jest przez inwestorów zagranicznych. Projektodawca upatruje w zmianach szansę na wyrównanie konkurencji wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w niektórych krajach tzw. REIT-y (Real Estate Investment Trusts) już funkcjonują i cieszą się zainteresowaniem inwestorów.

Dla kogo przewidziane zostały preferencje podatkowe?

Preferencje podatkowe zarezerwowane zostałyby dla spółek rynku wynajmu nieruchomości, którymi będą spółki publiczne z siedzibą lub zarządem na terenie Polski. Co istotne, spółki te powinny charakteryzować się odpowiednią strukturą majątku oraz wyniku finansowego. Pierwszy z warunków nakładałby na spółkę wymóg, aby co najmniej 70% wartości godziwej aktywów składało się z nieruchomości, udziałów lub akcji w spółkach zależnych oraz akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości, zaś zobowiązania – nie powinny przekroczyć 70% wartości godziwej jej aktywów. Nadto portfel nieruchomości tych spółek powinien składać się z co najmniej z trzech nieruchomości lub ich części. Drugi z warunków w zakresie wyniku finansowego stanowi, iż co najmniej 70% zysku przed opodatkowaniem powinno zostać osiągnięte z wynajmu nieruchomości lub ich części lub odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części. Projekt zakładał będzie również wymogi w zakresie utrzymania odpowiednio wysokiej dystrybucji zysku w postaci wypłat w formie dywidendy, co ma zapewnić również zaangażowanie inwestorów detalicznych, w tym inwestorów niezwiązanych z branżą nieruchomości.

Szczególny status spółek rynku wynajmu nieruchomości

Istotę szczególnego statusu spółek rynku wynajmu nieruchomości stanowiłoby zwolnienie podatkowe zmierzające do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości. Zgodnie z projektem z opodatkowania zwolnione byłyby dochody uzyskane z najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części i dochody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach zależnych oraz przychody z dywidend wypłaconych spółce rynku wynajmu nieruchomości przez spółki zależne.

Przewidywany termin zakończenia prac legislacyjnych i wejścia zmian w życie nie został jeszcze wskazany.

Zapowiedź preferencji podatkowych dla rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych może wpisać się w poprawę środowiska inwestycyjnego w Polsce i zaktywizowania rodzimych inwestorów, w tym tych nieprofesjonalnych. Zapewne z niecierpliwością będą oni oczekiwać przełożenia zapowiedzi na zmiany legislacyjne i wejście ich w życie.

AUTOR: Natalia Kamińska-Kubiak, Doradca, Departament doradztwa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Rynek nieruchomości komercyjnych czekają preferencje podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.