Od 3 sierpnia 2018 r. do 2 października 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało nabór wniosków dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe sektora farmaceutycznego  w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Do obszarów badawczych, na których skupiać się będą działania Programu sektorowego InnoNeuroPharm zalicza się:

 • Innowacyjne produkty lecznicze,
 • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
 • Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
 • Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie,
 • Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczym.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców (w którego skład wchodzą wyłacznie przedsiębiorstwa).

Poziom dofinansowania przedstawia się następująco:

w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

 • 70%-80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45%-60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60%-75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35%-50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • 50%-65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25%-40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

w przypadku prac przedwdrożeniowych:

– pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

– usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych musi wynosić nie mniej niż 1 mln PLN. Natomiast maksymalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu może wynosi 40 mln PLN.

AUTOR: Karolina Tarabańska, specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sektor farmaceutyczny może liczyć na wsparcie!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.