fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

W 2021 roku audytorzy aż w 74 proc. przypadków nie mieli zastrzeżeń do sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW. Ryzyko utraty płynności przez spółki wywołane pandemią wyraźnie się zmniejszyło – wynika z badania Grant Thornton.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Jak pokazywaliśmy w ubiegłorocznej edycji naszego raportu „Audyt spółek giełdowych”, w 2020 roku audytorzy znacznie częściej niż w poprzednich badanych latach zgłaszali uwagi do sprawozdań finansowych badanych spółek. Tylko 60 proc. sprawozdań nie wzbudziło żadnych wątpliwości po stronie badających je biegłych rewidentów, a aż 11 proc. opinii zawierało uwagę audytora o tzw. niepewności kontynuacji działalności przez spółkę.

Na szczęście, w ostatnim roku te obawy audytorów zmniejszyły się. W 2021 roku już 74 proc. sprawozdań uzyskało „czystą” opinię. Odsetek opinii z niepewnością kontynuacji spadł z 11 do 7 proc., a opinii z objaśnieniem z 25 do 15 proc. Perspektywy spółek poprawiły się – ryzyko pandemii okazało się mniejsze, a spółkom łatwiej je określić i podjąć niezbędne kroki zaradcze.

Badanie pokazało też, że średnie koszty audytu dla spółek giełdowych nieznacznie wzrosły – średnia cena wyniosła 438 tys. zł i była o 3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Warto jednak zwrócić uwagę, że oznacza to stabilizację na wysokim poziomie. W 2015 roku średnia cena audytu wynosiła jedynie 313 tys. zł.

Wykres. Średnie wynagrodzenie audytora spółki notowanej na Rynku Głównym GPW (w tys. zł netto)

Co istotne, jak pokazujemy w raporcie, koszt audytu jest bardziej uzależniony od wielkości audytora niż wielkości badanej spółki. Cena audytu prowadzonego przez tzw. wielką czwórkę jest około 2-krotnie wyższa niż usługi audytora średniej wielkości (po uwzględnieniu wielkości przychodów spółek). Prawdopodobnie wynika to głównie z różnic w postrzeganiu poszczególnych marek.

Jan Letkiewicz

Partner zarządzający, Audyt

Z naszej analizy ostatnich kilku lat wyłaniają się przede wszystkim dwa trendy – po pierwsze, spadku liczby firm audytorskich badających spółki GPW przy jednoczesnej zauważalnej dekoncentracji rynku, po drugie, wzrostu cen audytu spółki giełdowej. Naszym zdaniem, oba te trendy w dużej mierze generowane są przez zmiany przepisów prawnych i wymogów standardów nakładanych na audytorów. Zaryzykowałbym twierdzenie, że profesja audytora jest profesją najmocniej chyba spośród zawodów zaufania publicznego nadzorowaną, regulowaną i karaną.

Pobierz raport „Audyt spółek giełdowych w Polsce”

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Raportowanie niefinansowe (ESG) – zakres raportowania w latach 2022-2024

Jesteśmy w trakcie rewolucji związanej z raportowaniem niefinansowym. W najbliższych latach zasadniczo zmieni się zakres tego raportowania, zostanie ono znacząco poszerzone jak również ustrukturyzowane i wystandaryzowane. Zmiany spowodują nie tylko wyższą jakość i wartość informacyjną…

Najczęściej czytane