W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie miały miejsce liczne akcje charytatywne, jednakże skutki podatkowe takich działań nie są uregulowane w sposób jasny.

Wielu przedsiębiorców zdecydowało się na wystosowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w celu zabezpieczenia swojej sytuacji prawnej. W kwestii kwalifikacji prawnej środków zebranych w celu udzielenia pomocy ofiarom wojny na Ukrainie wydano opinię, która potwierdziła, że środki otrzymane od pracowników w ramach zorganizowanej zbiórki nie stanowią przychodu dla Spółki.

Zgodnie z art. 7 Ustawy CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Ustawa nie zawiera definicji „przychodu podatkowego”. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. W świetle tego artykułu przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

  1. Otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
  2. Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także co do zasady wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Spółka zorganizowała zbiórkę na pomoc ofiarom wojny starając się zapewnić maksymalną transparentność. W celu przeprowadzenia zbiórek pieniężnych przez pracowników utworzyła dedykowane rachunki bankowe dla tej zbiórki. Wszystkie środki dobrowolnie przekazywane przez pracowników były wpłacane na ww. konta bankowe, a zakupy towarów przekazywanych w ramach pomocy były finansowane z ww. rachunków bankowych. Z ww. rachunków bankowych nie były i będą dokonywane zakupy inne niż pomoc materialna przekazywana w ramach wsparcia humanitarnego na Ukrainę.

Kwalifikacja prawna środków zebranych w celu udzielenia pomocy ofiarom wojny na Ukrainie – interpretacja indywidualna

Organ podatkowy stwierdził, że w przypadku, w którym zebrane środki z zamiarem przeznaczenia ich na pomoc ofiarom wojny, zostały przekazane na dedykowane rachunki bankowe, z których były wydatkowane środki wyłącznie na ten cel, wówczas możemy uznać, że uzyskane środki pieniężne nie „wchodzą na stałe” w skład majątku Spółki, bowiem nie powiększają one jego aktywów. Zapewnia to transparentność i uniemożliwia wydatkowanie tych środków na cele inne niż zapewnienie wsparcia humanitarnego na Ukrainę Podatnik nie może rozporządzać otrzymanymi środkami jak własnymi, dysponuje nimi w konkretnym celu. Tym samym, otrzymane od pracowników środki, którymi obrót został tak zorganizowany, nie stanowią przychodów Spółki, ponieważ są przekazywane na ściśle określony cel i nie stanowią dla Spółki przysporzenia o charakterze definitywnym. W odniesieniu do otrzymanych środków, Spółka pełni jedynie funkcje koordynacyjne i organizacyjne.

Dyrektor KIS potwierdził, że przychodem jest tylko trwałe przysporzenie majątkowe, uzyskane poprzez przyrost aktywów lub zmniejszenie pasywów podatnika. Takiego przysporzenia nie stanowią gromadzone na dedykowanym celom humanitarnym rachunku bankowym pieniądze. Organ zgodził się, że podatnik nie może nimi dowolnie dysponować, tylko zgodnie z deklaracjami musi przekazać je na działalność charytatywną. Takie stanowisko zasługuje na aprobatę jako rozsądne i ułatwiające pomoc Ukrainie; nie wynika jednak wprost z przepisów prawa. Tym samym warto, by inni organizatorzy podobnych akcji również zastanowili się nad skorzystaniem z możliwości uzyskania urzędowego zabezpieczenia skutków podatkowych swoich działań.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.