fbpx

Treść artykułu

Wraz z nowym, 2020 rokiem w życie wejdzie wiele istotnych dla spółek regulacji oraz nowych obowiązków. Poniżej przedstawiamy subiektywne zestawienie najważniejszych z nich.

Obowiązkowy wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Wszystkie spółki prawa handlowego wpisane do KRS (za wyjątkiem spółek publicznych oraz partnerskich) zobowiązane są do ujawnienia danych beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Choć termin zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dla większości spółek upływa najpóźniej 13 kwietnia 2020 r., a zaniechanie zagrożone jest karą do 1.000.000,00 zł, spełnienie wymogu może nastręczyć przedsiębiorcom wielu trudności.

Czytaj więcej: Prawie każda spółka ma obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego!

Nowe obowiązki dla wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Z początkiem 2020 r. wchodzą w życie przepisy KSH, które nakładają nowe obowiązki na spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Pierwszym istotnym wymogiem jest posiadanie przez te spółki stron internetowych z miejscem wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Nowe obowiązki przygotowują spółki na zmiany związane z obligatoryjną dematerializacją akcji i wprowadzeniem rejestrów akcjonariuszy.

Czytaj więcej: Nowe obowiązki S.A. i S.K.A. od 2020

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe reguły określania maksymalnych terminów zapłaty w transakcjach B2B, które są odpowiedzią na jeden z najczęściej wskazanych przez przedsiębiorców problemów związanych z prowadzeniem przez nich działalności jakim są zatory płatnicze. Dodatkowo, ustawa nakłada na podatkowe grupy kapitałowe i największe spółki nowy obowiązek corocznego przedłożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Czytaj więcej: Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych od 2020 r.

Koniec z papierowymi wnioskami do KRS

W 2020 roku Krajowy Rejestr Sądowy ma wejść w erę cyfrową – począwszy od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe mają być prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a składanie wniosków możliwe będzie tylko w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP albo skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Czytaj więcej: W 2020 wnioski o wpis do KRS tylko drogą elektroniczną

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki nie tylko dla start-upów

Od 1 marca 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy pozwalające na prowadzenie biznesu w nowej formie – prostej spółki akcyjnej. Prosta spółka akcyjna ma ułatwić pozyskiwanie kapitału i ewentualną uproszczoną likwidację działalności w przypadku jej niepowodzenia. Do głównych założeń funkcjonowania nowego typu spółki należy zastąpienie kapitału zakładowego kapitałem akcyjnym, pozbawienie akcji wartości nominalnej i umożliwienie pozyskania akcji w zamian za świadczenie pracy.

Czytaj więcej: Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności już od 1 marca 2020!

Nadchodzący, 2020 rok przynosi szczególnie wiele zmian i nowych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności. Spółki będą musiały dołożyć starań aby wypełnić wszystkie nałożone na nie wymogi, zwłaszcza, że interpretacja przepisów, tempo wprowadzanych nowelizacji i przygotowanie systemów administracyjnych nie ułatwiają tego zadania.

WSPÓŁAUTOR: Magda Bilicka, specjalista, Kancelaria Prawna

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Ile trwa przekształcenie spółki?

Od 1 stycznia 2021 r. planowana jest znacząca zmiana przepisów podatkowych, między innymi w zakresie opodatkowania spółek komandytowych CIT-em czy wprowadzenia estońskiego CIT-u. Wobec powyższego wiele spółek jeszcze w tym roku rozważa zmianę formy prawnej.…

Najczęściej czytane