Dokonując rozliczeń z podmiotami powiązanymi należy zwracać uwagę nie tylko na wartość realizowanych świadczeń, ale również zasadność ekonomiczną przeprowadzonej transakcji. 

Kwestionowanie zasadności ekonomicznej w polskim orzecznictwie

WSA w Warszawie w wyroku (sygn. nr.  III SA/Wa 2017/14), uznał za niezasadne obciążanie podmiotu powiązanego opłatami licencyjnymi i w rezultacie zakwestionował zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego.

W omawianym wyroku Sąd uznał, że podatnik zaniżył swój dochód, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłaty licencyjne ponoszone w związku z realizacją kontraktu z podmiotem powiązanym.

Przesłankami do nieuznania opłat licencyjnych były następujące okoliczności:

  • spółka nie ponosi ryzyk związanych z realizacją zamówień;
  • licencja nie ma wpływu na liczbę pozyskiwanych przez spółkę zleceń;
  • całość przychodów stanowił przychód osiągany od podmiotu powiązanego;
  • umowa została zawarta długo po okresie którego opłata dotyczyła.

Kwestionowanie zasadności ponoszenia kosztów opłat z tytułu nabycia świadczeń o charakterze niematerialnym nie jest tematem nowym w polskim orzecznictwie, kwestionowane w tym zakresie są również np. wydatki dotyczące zakupu usług zarządzania tzw. „management fee” (np. w wyroku z dnia I SA/Gd 1471/13).

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Komisja Europejska również przygląda się transakcjom w grupach kapitałowych

Warto również nadmienić, że temat dotyczący rozliczeń świadczeń o charakterze niematerialnym znalazł się również w centrum zainteresowania Komisji Europejskiej. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 32/12) nałożone zostały kary na dwie korporacje międzynarodowe: Starbucks i  FIAT, które stosowały mechanizmy optymalizacyjne oparte m.in. na obciążeniach opłatami licencyjnymi (Starbucks) czy finansowaniem spółek z Grupy (FIAT).

Już wkrótce w osobnym artykule opiszemy wyrok TK szerzej.

Wszystko to wskazuje na rosnące zainteresowanie zarówno polskiego fiskusa jak i władz europejskich transakcjami o charakterze niematerialnym realizowanymi w grupach kapitałowych.

Dlatego zachęcam Państwa do analizy transakcji między podmiotami powiązanymi, w tym ustalenie zasadności ekonomicznej przeprowadzenia transakcji niezależnie od tego czy ich wartość została obliczona na rynkowym poziomie (np. poprzez zastosowanie odpowiedniej prowizji czy rynkowego poziomu marż) oraz wprowadzenie stosowanego komentarza (uzasadnienia biznesowego transakcji) w Państwa dokumentacjach podatkowych, w celu uproszczenia ich obrony przed podobnymi zarzutami w przyszłości.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi - opłata licencyjna nie zawsze jest zasadna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.