Branża e-commerce może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży e-commerce – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży e-commerce.

Branża e-commerce a ulga B+R

Branża e-commerce niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych strategii marketingu oraz ich realizacja potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

 

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Spółka wcześniej nie oferowała analogicznego produktu, zaś okazał się on pożądany na rynku branży e-commerce. Konieczne było stworzenie i nabycie maszyny produkcyjnej spełniającej odpowiednie parametry produkcyjne.

Po jej nabyciu urządzenie było jeszcze przystosowywane i dostrajane do tego, aby osiągnąć maksymalną wydajność produkcyjną.

Spółka, w ramach swojej działalności, jest w stanie na bieżąco dokonywać identyfikacji projektów na podstawie posiadanej przez Pracowników wiedzy co do charakterystyki prac, dzięki czemu może określić, czy dany projekt spełnia przesłanki uznania go za przejaw działalności B+R.”

Organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w powyższej sprawie, bowiem przytoczone w stanie faktycznym czynności wpisują się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, tym samym podmiot uprawniony jest do skorzystania z ulgi B+R. Prace badawczo-rozwojowe powinny charakteryzować się przede wszystkim systematycznością, oryginalnością oraz powinny być nakierowane na pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności, w celu wykorzystania ich w praktyce.

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża e-commerce a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży e-commerce, których rezultatem prac jest m.in. powstanie programu komputerowego, będącego przedmiotem ochrony praw autorskich (tzw. KPWI), mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest działalnością twórczą. Do jej prowadzenia potrzebuje on być cały czas na bieżąco w zakresie nowości technicznych i naukowych. Tylko w ten sposób jest w stanie dostarczyć zleceniodawcom produkt spełniający ich wysokie i specyficzne oczekiwania, a jednocześnie produkt będący jedynym w swoim rodzaju ze względu na zastosowane autorskie rozwiązania.

Wnioskodawca zajmuje się m.in. rozwojem i wsparciem w rozwoju oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w sektorach e-commerce oraz tzw. biznesie cyfrowym. Dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań technologicznych, proces technologiczny i biznesowy klientów Wnioskodawcy oraz zleceniodawców klientów Wnioskodawcy może być sprawniej realizowany, a klienci mogą realizować swoje cele biznesowe, utrzymać pozycję liderów w branży i uzyskać przewagę konkurencyjną. Działanie i funkcjonalność tworzonego oprogramowania (tzw. logika biznesowa aplikacji) powstaje w związku z działalnością Wnioskodawcy.”

Organ podatkowy odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.