Branża utrzymania czystości może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży utrzymania czystości – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży utrzymania czystości.

Branża utrzymania czystości a ulga B+R

Branża utrzymania czystości niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych środków czystości potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Ze względu na dynamiczne zmiany w gustach konsumentów oraz innowacyjne działania konkurencji Spółka nieustannie prowadzi własne prace rozwojowe obejmujące:

  • projektowanie, a następnie wprowadzanie na rynek nowych produktów (dotychczas nieprodukowanych przez Spółkę),
  • wprowadzanie znaczących modyfikacji parametrów i rozwijanie produktów już wprowadzonych przez Spółkę na rynek,
  • usprawnienia wewnętrznych procesów w zakresie produkcji i logistyki.”

Organ podatkowy udzielając odpowiedzi na wątpliwości podatnika, potwierdził możliwość do skorzystania przez niego z ulgi B+R uznając:

Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę Działalność B+R w ramach punktów I-II Projektów B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, co uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 26e ust. 1 ustawy o PIT.

Zakres objęty wyżej przytoczoną interpretacją indywidualną jest więc bardzo szeroki. Według organu podatkowego, pracami badawczo-rozwojowymi są nie tylko prace polegające na bezpośrednim opracowywaniu nowych produktów, ale również prace związane z usprawnieniami wewnętrznych procesów w zakresie produkcji i logistyki seriami próbnymi, przygotowaniem dokumentacji rejestracyjnej itp. Nierzadko więc w przypadku firm z sektora utrzymania czystości 100% wynagrodzenia pracowników będzie stanowiło wynagrodzenie za prace badawczo-rozwojowe, co znacząco pozwoli zaoszczędzić na podatku (od 2022 roku odliczenie wynagrodzeń na pracowników wynosi 200%).

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża utrzymania czystości a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm z branży utrzymania czystości, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też dostosowaniem opakowań na produkty. Są to więc wydatki, które firmy z branży utrzymania czystości i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża utrzymania czystości a ulga na robotyzację

Dla firm z branży utrzymania czystości, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji np. nowych środków czystości.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Branża utrzymania czystości a ulga na prototyp

Jeżeli firmy z branży utrzymania czystości podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.