W dniu 20 lutego 2014 r. Senat przegłosował bez poprawek uchwaloną przez Sejm w dniu 7 lutego ustawę zmieniająca ustawę VAT (tzw. VAT od aut). Zawarte w niej przepisy przejściowe są stosunkowo skomplikowane i nie odnoszą się wprost do już nabytych samochodów. Jak zatem stosować nowe przepisy?

Przepisy przejściowe ustawy zmieniającej VAT dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego, regulują jedynie sytuację tych podatników, którzy zawarli przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej umowy leasingu uprawniające ich do odliczenia całości podatku naliczonego.

Brak jest szczególnych regulacji dotyczących sytuacji, w których umowa leasingu samochodu została zawarta przed 1 kwietnia 2014 r., a podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego.

W takiej sytuacji należy uznać, że począwszy od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują podatników wprost zasady wprowadzone nowymi przepisami. Oznacza to, że podatnicy używający samochodów osobowych na podstawie umowy najmu czy leasingu, muszą określić sposób wykorzystywania tych aut.

Jeśli samochody te wykorzystywane będą wyłącznie do działalności gospodarczej podatnikom przysługuje prawo do odliczenia całego podatku naliczonego zarówno od rat leasingowych, od paliwa oraz od tzw. wydatków eksploatacyjnych. Konieczne jest jednak prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Należy także pamiętać, że fakt wykorzystywania leasingowanych samochodów osobowych wyłącznie do działalności gospodarczej i związane z tym prawo do odliczania całości podatku naliczonego uwarunkowane jest stosownym zgłoszeniem do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia kiedy poniesiony zostanie pierwszy wydatek (bez względu na to czy będzie to zakup paliwa, rata leasingowa czy serwis). Do dnia zgłoszenia przysługuje prawo do odliczenia tylko 50% wartości podatku naliczonego. Wprowadzono także kary z kodeksu karnoskarbowego (k.k.s.). dotyczące niezgodnych z prawdą lub opóźnionych zgłoszeń. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że obowiązek prowadzenia ewidencji oraz kary wprowadzane w k.k.s. mają za zadanie skutecznie odstraszyć podatników od wyboru pełnego prawa do odliczenia.

W innej sytuacji będą natomiast ci podatnicy, u których wykorzystywanie aut osobowych odbywa się do celów zarówno prowadzonej działalności jak i do tzw. jazd prywatnych. Tacy podatnicy, do końca marca 2014 r., mogą od rat leasingowych odliczać 60% podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł. Mają także pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych. Nie odliczają jednak podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa. Po 1 kwietnia 2014 r. – z uwagi na brak przepisów przejściowych wprowadzających inne rozwiązania – podatników tych obowiązywać będą wprost regulacje wprowadzone ustawą zmieniającą. Oznacza to, że od każdej faktury leasingowej na samochód osobowy można odliczyć 50% podatku naliczonego bez względu na jego wysokość– nawet jeśli do 30 marca 2013 r. wykorzystano limit 6.000 zł. Ograniczeniu ulegnie jednak prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych. Zakup paliwa, podobnie jak obecnie – nie da prawa do odliczenia.

W odniesieniu do podatku naliczonego od rat leasingowych sytuacja ulega zatem poprawie. Mając na uwadze to, że opłaty wstępne z reguły stanowią znaczną kwotę warto zastanowić się, czy nie lepiej zaczekać z umową leasingu samochodu osobowego do 1 kwietnia.

Zmiany w podatku VAT od samochodów będą przedmiotem szkoleń organizowanych 4 kwietnia w Poznaniu oraz 10 kwietnia w Warszawie. Zapraszamy!

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie VAT od aut po 1 kwietnia 2014 r. - samochody osobowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.