fbpx

Treść artykułu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III już nabór wniosków dla przedsiębiorców z sektora stalowego na projekty badawczo-rozwojowe w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Wsparcie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy mogą również tworzyć konsorcja z innymi przedsiębiorcami oraz jednostkami naukowymi (maksymalnie 3 podmioty – co najmniej jeden przedsiębiorca i jedna jednostka naukowa).

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (tj. poza województwem mazowieckim).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach projektu można sfinansować projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewiduje się prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania).

Co ważne, konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom z sektora stalowego.

Obszarami badawczymi będą:

  • Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania,
  • Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej,
  • Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
  • Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
  • Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska,
  • Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspierające hutnicze procesy technologiczne.

Alokacja: 190 mln PLN

Wysokość wsparcia: 

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 mln PLN.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 30 mln PLN.
Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Mikro i małe przedsiębiorstwo - do 80% Mikro i małe przedsiębiorstwo - do 60%
Średnie przedsiębiorstwo – do 75% Średnie przedsiębiorstwo – do 50%
Przedsiębiorstwo inne niż MŚP – do 65% Przedsiębiorstwo inne niż MŚP – do 40%
Jednostka naukowa – do 100% Jednostka naukowa – do 100%
Prace przedwdrożeniowe Prace przedwdrożeniowe
De minimis – 90% Usługi doradcze dla MŚP – 50%

Termin naboru wniosków: Od 15 maja do 18 sierpnia br.

AUTOR:  Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane