52 640 000 zł – taką kwotę unijnego wsparcia w województwie zachodniopomorskim przeznaczono na zwiększenie innowacji w przedsiębiorstwach, poprzez inwestycje wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Wnioski o wsparcie w ogłoszonym konkursie będzie można składać od 01.12.2016 do 31.01.2017. 

Znaczna część funduszy unijnych w perspektywie 2014 – 2020 zostanie przeznaczonych na wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji. Unia Europejska właśnie poprzez to nowe narzędzie obliguje regiony państw członkowskich do identyfikacji obszarów i dziedzin, w których chcą się specjalizować, a przez to podnosić swoją konkurencyjność. Koncepcja tworzenia, a następnie wspierania zarówno krajowych, jak i regionalnych strategii opartych na inteligentnych specjalizacjach ma na celu efektywne wykorzystanie potencjałów poszczególnych regionów i ich gospodarki opartej na wiedzy. W myśl zasady, że nie można specjalizować się we wszystkim, fundusze unijne mają być przeznaczane w głównej mierze na wsparcie określonych atutów regionu i jego wyjątkowych zasobów. Dlatego też, ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konkurs dedykowany jest projektom odnoszącym się do następujących inteligentnych specjalizacji:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 • zaawansowane wyroby metalowe
 • produkty drzewno-meblarskie
 • opakowania przyjazne środowisku
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
 • multimodalny transport i logistyka
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Przedsięwzięcia, które będą mogły być sfinansowane w ramach Działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, obejmują inwestycję zarówno w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, jak również wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Podjęte działania mają doprowadzić do osiągnięcia następujących efektów:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego

Ogłoszony konkurs skierowany jest do sektora MŚP, a poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Dofinasowanie mogą otrzymać projekty o minimalnej wartość 400 000 złotych, natomiast maksymalna możliwa kwota wsparcia to 4 000 000 złotych.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2017.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Magazyn PLUS: Kompendium wiedzy dotyczące środków unijnych

(.pdf, Rozmiar: 12,92 MB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Województwo zachodniopomorskie stawia na wzmacnianie inteligentnych specjalizacji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.