Treść artykułu

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty obejmujące działania związane z utworzeniem bądź rozwojem działów i centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę), koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do mikro-, małych, średnicy i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 900 000 000,00 PLN, w tym 87 570 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 812 430 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie musi wynosić 2 000 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  nie może przekroczyć  50 000 000,00 EUR.

Maksymalna  intensywność  wsparcia może wynieść  70%  wartości  kosztów kwalifikowanych, w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane  w  okresie od  dnia 08  maja 2017 r. do dnia 07 lipca 2017 r.

To już kolejna edycja tego konkursu. W pierwszej edycji w 2015 r. dofinansowanie otrzymało 105 przedsiębiorstw, na łączną kwotę 505.537.751,71 zł. W drugim konkursie, zorganizowanym w pierwszej połowie 2016 r., dofinansowanie otrzymnało 109 przedsiębiorstw, na łączną kwotę 602.281.024,21 zł. W ramach trzeciego konkursu, przeprowadzonego w drugiej połowie 2016 r., 48 projektów zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane