W sierpniu i we wrześniu 2018 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego będą mogły ubiegać się o wsparcie przeprowadzenia inwestycji wzmacniających ich konkurencyjność. W ramach konkursu będzie można zmodernizować procesy produkcyjne i/lub wprowadzić nowe produkty bądź usługi.

Konkurs jest skierowany do mikro, małych, średnich firm prowadzących działalność na terenie Wielkopolski, które chcą wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną. W praktyce oznacza to możliwość pozyskania bezzwrotnego wsparcia na:

 • zakup środków trwałych wraz z ich montażem,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych wraz z ich wdrożeniem,
 • zakup materiałów i realizacja prac budowlanych,

pozwalających na wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu/usługi bądź procesu produkcyjnego.

Projekt musi zakładać zastosowanie rozwiązania innowacyjnego stosowanego co najmniej w skali kraju w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Wnioskodawca musi przedłożyć stosowną opinię o innowacyjności lub spis źródeł danych potwierdzających stopień rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Preferowane  będą  projekty  realizowane  w  obszarach  regionalnych  inteligentnych specjalizacji województwa wielkopolskiego, do których należą:

 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
 2. Wnętrza przyszłości
 3. Przemysł jutra
 4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne
 5. Rozwój oparty na ICT
 6. Nowoczesne technologie medyczne
 7. Budownictwo

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000,00 zł.

Maksymalna  wartość  dofinansowania projektu wynosi  5 000 000,00  zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu wynosi:

 • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 90 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 6 sierpnia do 28 września 2018 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wsparcie inwestycji wielkopolskich przedsiębiorstw

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.