Zapobieganie przyznawaniu korzyści wynikających z unikania podwójnego opodatkowania w niewłaściwych okolicznościach

Treść artykułu

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przyznaje, że nadużycia oraz praktyki z dziedziny treaty shopping (nabywania korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) należą do najistotniejszych przyczyn BEPS. Rekomendacje OECD w zakresie Działania 6 mają na celu zwalczanie wykorzystywania struktur uwzględniających spółki pośredniczące, w celu nabycia korzyści umownych oraz innych transgranicznych struktur inwestycyjnych i finansowych, nie mających rzeczywistego charakteru. UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Jednakże, utrzymują się wątpliwości, czy rekomendacje OECD nie spowodują nieuzasadnionej odmowy przyznania korzyści umownych w sytuacji, gdy BEPS nie jest podstawową motywacją. Dodatkowo, ich wprowadzenie będzie skutkowało skomplikowaniem procedur i zwiększeniem obciążeń administracyjnych związanych z ubieganiem się o ulgi przyznane na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To z kolei może zwiększyć liczbę przypadków podwójnego opodatkowania, co byłoby skutkiem jednoznacznie negatywnym.

Czytaj więcej:

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.

 

VIDEO: Zmiany w cenach transferowych 2017 – czego będą dotyczyć?

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane