Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaleciła, aby zasady obowiązkowego ujawniania informacji (MDR) zostały rozszerzone i umocnione w taki sposób, by zwiększyć skuteczność walki z transgranicznymi schematami unikania opodatkowania.

OECD przedstawiła szablon porozumień MDR dla krajów, które jak dotąd, nie stały się ich stroną. Wszystkie państwa członkowskie OECD są zachęcane do rozważenia wdrożenia własnych międzynarodowych porozumień w kwestii MDR w celu zwiększenia skuteczności identyfikowania i eliminowania agresywnego planowania podatkowego. Jednakże OECD uznała, że poszczególne kraje mogą wybierać wedle własnego uznania, czy wdrażać MDR, czy też nie.

Czytaj więcej:

Zasady obowiązkowego ujawniania informacji

(.pdf, Rozmiar: 187,96 KB)

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zasady obowiązkowego ujawniania informacji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.