Podobnie jak w latach ubiegłych wydawnictwo Forum Press, wydawca m.in. magazynu „Facility Manager”, dokonało oceny rynku usług outsourcingowych w Polsce, przeprowadzając „Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013”. Badaniu towarzyszył plebiscyt „Rzetelny Outsourcer 2013”, w którym klienci firm outsourcingowych dokonali oceny swoich dostawców. Grant Thornton po raz czwarty znalazł się w gronie laureatów plebiscytu i zdobył tytuł „Rzetelny Outsourcer 2013”.

Statuetka i tytuł „Rzetelnego Outsourcera” jest szczególnie cennym wyróżnieniem, bowiem przyznawane są w oparciu o bezpośrednie badanie satysfakcji klientów – odbiorców usług outsourcingowych. Klienci sami bowiem dokonują oceny firm outsourcingowych, podsumowując wieloletnią współpracę w obszarze zawartych kontraktów. „Rzetelny Outsourcer” jest z jednej strony potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, z drugiej zaś dowodzi dużej otwartości outsourcera i jego gotowości do poddania swojej działalność obiektywnej ocenie rynku. W obecnej edycji badania pod uwagę brane były takie aspekty funkcjonowania dostawców usług outsourcingowych, jak elastyczność w podejściu do realizacji powierzonych przez klienta zadań, postępowanie w trakcie uruchamiania usług, łatwość nawiązywania kontaktów, przepływ informacji oraz poziom realizacji uzgodnionych celów. Ocenie podlegała też jakość świadczonych usług, ich innowacyjność, dopasowanie do potrzeb klienta oraz zrozumienie jego potrzeb. Istotne znaczenie miało także kreatywne podejście usługodawców do rozwiązywania zaawansowanych problemów oraz stosunek jakości do ceny usług. Miło nam, że po raz kolejny wysoka jakość usług oraz pomoc świadczona przez ekspertów Grant Thornton przedsiębiorcom, działającym na polskim rynku zostały dostrzeżone i wyróżnione. Nasza satysfakcja jest tym większa, że opinię tę wyrazili nasi Klienci – bowiem to właśnie ich oceny i opinie przyczyniły się do wyróżnienia po raz czwarty Grant Thornton tytułem „Rzetelny Outsourcer”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu