fbpx

Siódma edycja Diversity Business Meetings już 23 maja!

Treść artykułu

Wellbeing… Dobro pracowników jest dobre dla organizacji. To właśnie na temat dobrostanu będziemy dyskutować podczas VII edycji Diversity Business Meetings in Poznań, która odbędzie się już  23 maja 2019 r. w Centrum Logistycznym Amazon w Sadach.

Nadchodzące spotkanie to okazja do wymiany doświadczeń na temat RÓŻNORODNYCH dobrych praktyk oraz działań stosowanych przez firmy w zakresie kształtowania środowiska pracy zorientowanego na potrzeby i oczekiwania pracowników oraz tworzenie kultury wspierającej.

Wydarzenie kierujemy do zarządów, dyrektorów, menedżerów oraz wyższej kadry kierowniczej, mających wpływ na politykę zarządzania w swoich firmach oraz do przedstawicieli uczelni, zajmujących się tematyką różnorodności i zarządzania.

Szczegóły spotkania

Data: 23 maja 2019, godz. 11.00-16.00

Miejsce: Amazon Centrum Logistyczne, ul. Poznańska 1d, 62-080 Sady

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Ekonomiczny, Grant Thornton oraz Diversity Hub. Partnerem oraz gospodarzem wydarzenia jest Amazon Centrum Logistyczne w Sadach.

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń przed ich potwierdzeniem, celem zapewnienia odpowiedniego audytorium konferencji, zgodnie z jej tematyką i przeznaczeniem.

Zapisy

Przed zapisem zapoznaj się z Klauzulą informacyjną poniżej.

Zapisy zostały zamknięte – zapraszamy na kolejną edycję wkrótce.

Klauzula informacyjna

W związku z deklaracją uczestnictwa w VII edycji Diversity Business Meetings (dalej: „DBM”), poniżej przekazujemy informacje dotyczące szczegółów przetwarzania danych osobowych.

1. Odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją DBM są:

a. Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-131 Poznań) przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca NIP: 7781476013 (dalej jako: GT)

b. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (61-875 Poznań) z siedzibą przy al. Niepodległości 10, NIP: 7770005497, REGON: 000001525 (dalej jako: UEP)

2. Administratorzy powołali inspektorów ochrony danych osobowych, z którymi możecie się Państwo kontaktować za pomocą poniżej wskazanych skrzynek kontaktowych:

a. iod@pl.gt.com (dot. GT),

b. rodo@ue.poznan.pl (dot. UEP).

3. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa, na określonych podstawach i w jasno określonych celach, tj.:

a. organizacja i realizacja VII edycji DBM – podstawa przetwarzania – Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, za który należy uznać marketing usług własnych realizowany w trakcie trwania DBM (dot. GT),

b. wykorzystanie wizerunku utrwalonego w czasie DBM – podstawa przetwarzania – Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, za który należy uznać szeroko pojęte działania promocyjne związane z DBM (dot. GT oraz UEP),

c. w przypadku wyrażenia odrębnej zgody wysyłka późniejszych informacji handlowych (także drogą elektroniczną) – podstawa przetwarzania – Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, za który należy uznać szeroko pojęte działania promocyjne związane z DBM oraz marketing usług własnych (dot. GT oraz UEP).

Nawiązując do informacji wskazanej w podpunkcie b. informujemy, że biorąc udział w DBM wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez jego utrwalenie w materiałach filmowych i fotograficznych wykonanych w czasie trwania DBM, a także na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku na stronach internetowych administratorów, w tym również na dedykowanych DBM oraz administratorom kontach w mediach społecznościowych. Wizerunek rozpowszechniamy wyłącznie w celu promocji DBM oraz promocji administratorów.

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych, oprócz podmiotów, o których mowa w pkt. 1, mogą być inni administratorzy, tj. podmioty zaangażowane we współorganizowanie DBM: Think Thank Diversity Hub oraz Amazon Fullfilment Poland Sp. z o.o., jak i dostawcy platform mediów społecznościowych.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratorów, tj. obsługa informatyczna.
Nie przewidujemy transferu danych osobowych do tzw. państw trzecich, tj. poza EOG.

5. Zasadnicze kryterium, które wyznacza okres przechowania danych osobowych to moment ustania celu przetwarzania lub moment cofnięcia zgody (gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody).

Dodatkowo GT wskazuje, że aktualizuje swoje bazy marketingowe w cyklach trzyletnich.

UEP wskazuje, że dane osobowe zebrane dla celów marketingowych i reklamowych przetwarzane będą do dnia 31 grudnia 2025 roku.

6. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych, a w tym informacji o przysługującym podmiotom danych rozbudowanym katalogu praw jest dostępnych w politykach prywatności:

Polityka prywatności Grant Thornton

Polityka prywatności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Najczęściej czytane