2 marca w hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie poświęcone klimatowi inwestycyjnemu na Śląsku. Współorganizatorem wydarzenia była firma Grant Thornton. Serdecznie dziękujemy za udział!

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki 10. edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, przeprowadzonego przez PAIiIZ we współpracy z firmą Grant Thornton oraz bankiem HSBC. Zaprezentowano opinie inwestorów zagranicznych na temat prowadzenia działalności w naszym kraju, a także ich oceny co do ogólnego klimatu do inwestowania w Polsce. Debata odnosiła się także do raportu FDI 14-tu zagranicznych izb handlowych, dotyczącego badania jakości otoczenia gospodarczego inwestycji zagranicznych w Polsce. Podane zostaną dane, które po raz pierwszy zostaną zaprezentowane w Warszawie dzień wcześniej. W dyskusji omówiono również czynniki decydujące o jakości potencjalnych inwestycji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska.

Prezentacje podczas wydarzenia wygłosili:

  • Anna Zapart, Senior Manager w Grant Thornton
  • Michael Dembinski – Główny Doradca British Polish Chamber of Commerce.

Spotkanie odbyło się 2 marca w Reden Panorama Bar w hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej o godzinie 12:00. Po zakończeniu odbyło się spotkanie networkingowe oraz lunch.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć TUTAJ