Cyberbezpieczeństwo dla dużych firm

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Czym jest cyberbezpieczeństwo dla dużych firm?

Cyberbezpieczeństwo jest dla dużych firm istotnym wyzwaniem w dzisiejszych zdigitalizowanych czasach. Każda firma wykorzystuje narzędzia elektroniczne do komunikacji z klientami i kontrahentami czy pomiędzy pracownikami. Dostępność tych narzędzi jest kluczowa z punktu widzenia możliwości prowadzenia działalności – świadczenia usług czy produkcji.

 • Duże organizacje i ich bezpieczeństwo cyfrowe

  Cyberbezpieczeństwo dla dużych firm jest przeznaczone dla organizacji o dużej skali działalności, które przechowują duże ilości danych i są narażone na cyberataki. Dotyczy to firm działających w różnych sektorach, takich jak finanse, handel detaliczny, przemysł produkcyjny czy sektor publiczny, które muszą zabezpieczyć swoje systemy i chronić poufne informacje przed zagrożeniami cybernetycznymi.

 • Kiedy skorzystać z cyberbezpieczeństwa dla dużych firm?

  Firmy powinny skorzystać z usług cyberbezpieczeństwa dla dużych firm wtedy, gdy chcą zabezpieczyć swoje systemy informatyczne przed atakami, minimalizować ryzyko utraty danych i zagrożeń dla swojej działalności. Jest to szczególnie istotne na wczesnym etapie rozwoju, podczas wdrażania nowych technologii lub po doświadczeniu incydentów związanych z bezpieczeństwem, ale warto inwestować w cyberbezpieczeństwo jako stały element ochrony przed zagrożeniami w środowisku cyfrowym.

Zakres wsparcia

Bezpieczeństwo informatyczne według Grant Thornton

 • Ład korporacyjny w IT (IT Governance)

  Strategia bezpieczeństwa IT – opracowanie spójnej strategii, poprzedzone dokładnymi badaniami bezpieczeństwa systemów informatycznych i pomiarem dojrzałości procesów IT, z uwzględnieniem m.in. innowacyjnego wykorzystania chmury obliczeniowej. Doradztwo w zakresie zgodności ze standardami COBIT, ITIL.

  Strategia rozwoju i architektury IT – przygotowanie strategii w oparciu o optymalizację procesów IT i innych kluczowych działań organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów biznesowych, potencjału finansowego oraz wymogów wewnętrznych i zewnętrznych.

 • Doradztwo transakcyjne i przedtransakcyjne (M&A, Due Dilligence)

  Audyt IT Due Diligence – ocena stosowanych technologii pod kątem szans, ryzyk oraz możliwych kosztów zmian i rozwoju, dedykowana funduszom typu Venture/Private Equity oraz podmiotom zamierzającym inwestować w firmy, w których technologia teleinformatyczna stanowi o wartości biznesu.

 • Zarządzanie zgodnością (Compliance)

  Budowa polityk bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami branżowymi lub ocena stosowania kryteriów i norm, takich jak: ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000 , ISO 27005, rekomendacją D KNF, IT KNF, PCI DSS, SecurePay, KRI, NIS, związanych m.in. z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania czy ryzykiem.

  Dedykowane szkolenia oraz warsztaty w obszarze compliance i cyberbezpieczeństwa.

 • Audyt IT & Security

  Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka – ustalenie katalogu zagrożeń, opracowanie rozwiązań pozwalających skutecznie zarządzać ryzykiem oraz stworzenie planów ciągłości działania na wypadek sytuacji kryzysowych.

  Audyt bezpieczeństwa – testy bezpieczeństwa i ocena adekwatności zabezpieczeń infrastruktury i aplikacji webowych (w tym testy podatności i testy penetracyjne). Kontrolowany atak i weryfikacja, w jakim stopniu odporne na ataki są urządzenia, procesy oraz kluczowy zasób firmy, tj. ludzie, aplikacje, infrastruktura. Wykorzystanie uznanych standardów badania bezpieczeństwa IT (np. OWASP ASVS, PCI DSS, ISECOM OSSTMM) i norm, specjalistycznych urządzeń i oprogramowania w oparciu o uzgodnione scenariusze testowe. Wynikiem prac jest raport na temat luk wykrytych w bezpieczeństwie i wynikającego z nich ryzyka oraz rekomendacja działań naprawczych.

  Ocena świadomości bezpieczeństwa – testy socjotechniczne wśród pracowników, wskazujące słabe punkty i potencjalne zagrożenia w obszarze zasobów ludzkich. Rezultaty testów socjotechnicznych pozwalają przygotować działania naprawcze, które znacznie ograniczają liczbę ataków bądź ryzykownych incydentów.

  FORENSIC/CSIRT – informatyka śledcza i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Zabezpieczenie materiału dowodowego na potrzeby dochodzenia wewnętrznego, jak również na potrzeby dochodzenia procesowego, prezentacja wyników prac w formie specjalistycznego raportu informatyki śledczej, odzyskiwanie utraconych danych. Skuteczne reagowanie na incydenty z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

Zobacz pozostałe (1)
Główne cyberzagrożenia dla firm w 2023 roku
Zobacz artykuł

Proces realizacji

 • Diagnoza i ocena

  Przeprowadzamy dogłębną diagnozę infrastruktury IT oraz procesów organizacji, identyfikując potencjalne luki w zabezpieczeniach i ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem. Nasz zespół ekspertów analizuje wyniki diagnozy, dostarczając wnikliwe rekomendacje i strategie dostosowane do specyficznych potrzeb klienta.

 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań

  Tworzymy spersonalizowane strategie bezpieczeństwa IT, oparte na analizie zagrożeń i najlepszych praktyk branżowych. Projektujemy i wdrażamy odpowiednie narzędzia, procedury oraz polityki bezpieczeństwa, zapewniając kompleksową ochronę infrastruktury IT klienta.

 • Testowanie i optymalizacja

  Przeprowadzamy testy penetracyjne, oceniając odporność systemów na potencjalne ataki. Na podstawie wyników testów, wprowadzamy odpowiednie poprawki, optymalizując środki ochronne i zabezpieczając kluczowe obszary przed zagrożeniami.

 • Monitorowanie i reagowanie

  Zapewniamy ciągłe monitorowanie infrastruktury IT, wykrywając i reagując na potencjalne incydenty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Nasz zespół reaguje na zagrożenia, przeprowadzając analizę zdarzenia, przywracając normalne funkcjonowanie i minimalizując szkody.

 • Audyt i doskonalenie

  Regularnie przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa, oceniając skuteczność zabezpieczeń i identyfikując obszary wymagające usprawnień. Na podstawie wyników audytu dostarczamy rekomendacje dotyczące dalszego doskonalenia i aktualizacji strategii bezpieczeństwa.

Przeprowadzamy dogłębną diagnozę infrastruktury IT oraz procesów organizacji, identyfikując potencjalne luki w zabezpieczeniach i ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem. Nasz zespół ekspertów analizuje wyniki diagnozy, dostarczając wnikliwe rekomendacje i strategie dostosowane do specyficznych potrzeb klienta.

Dlaczego Grant Thornton?

Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, oparte na pracy z różnorodnymi klientami i branżami. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w pełni zaangażowani we wspieranie klientów w ochronie przed zagrożeniami cyfrowymi.

Nasze usługi są dostosowane do unikalnych potrzeb i celów klienta. Przywiązujemy dużą wagę do zrozumienia specyfiki działalności i infrastruktury IT naszych klientów, aby dostarczyć rozwiązania, które najlepiej odpowiadają ich wymaganiom.

Zapewniamy stałe wsparcie i monitorowanie, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa przez cały czas. Nasz zespół jest gotów reagować na sytuacje awaryjne i dostarczać niezawodne rozwiązania, aby chronić naszych klientów przed nowymi i rozwijającymi się zagrożeniami.

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

 • 300+

  klientów zadowolonych z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Callstack.io

Web development

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usługi

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Cyberbezpieczeństwo dla dużych firm

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt