fbpx

Treść artykułu

Dynamika rozwoju organizacji na coraz bardziej wymagającym rynku wymusza konieczność optymalizowania działalności i wdrażania bieżących usprawnień.

Effectiveness Navigator jest swoistym kompasem w Twojej biznesowej podróży. Przyczyni się do lepszego podejmowania decyzji zarządczych, a przez to do zwiększonej efektywności i szybkości działania firmy. Umożliwia zaprojektowanie skutecznego systemu organizacyjno-zarządczego, działającego jak “dobrze naoliwiony mechanizm”, dzięki któremu firma jest w stanie reagować z wyprzedzeniem oraz przewidywać zarówno zagrożenia, jak i szanse pojawiające się przed nią.

Jakich obszarów dotyka Effectiveness Navigator?

Jakich obszarów dotyka Effectiveness Navigator?

1. Diagnoza

Proces współpracy rozpoczynamy każdorazowo od wnikliwej diagnozy kontekstu sytuacyjnego, pozwalającej na zidentyfikowanie wyzwań i szans. Skupimy się na tym, co najpilniejsze i najważniejsze.

2. Rekomendacja

Przedstawimy optymalną koncepcję, która zapewni wzrost efektywności oraz osiągnięcie długofalowych rezultatów. Deklarujemy uczestnictwo w pełnym cyklu wdrożenia.

3. Sesja kreatywna

Sesja przeprowadzona z kluczowymi osobami w organizacji przeprowadzonej według autorskiej metodyki 6box wypracowanej przez Grant Thornton.

4. Wdrożenie

Powołamy interdyscyplinarny zespół projektowy złożony z Państwa kluczowych pracowników oraz naszych dziedzinowych ekspertów. Koncepcję wypracujemy wspólnie – podczas warsztatów i sesji kreatywnych.

Tak zastosowaliśmy Effectiveness Navigator w praktyce:

W kontekście pogarszającej się sytuacji finansowo-ekonomicznej warunkowanej zmianami zachodzącymi w otoczeniu (rynkowymi, technologicznymi) oraz odejściem kluczowych osób, firma rodzinna X z ponad 20-letnią historią zgłosiła się z potrzebą „optymalizacji procesowej”. Zarząd stwierdził, że jednym ze sposobów na zwiększenie efektywności firmy i poprawę jej funkcjonowania będzie usprawnienie głównych procesów biznesowych.

Współpracę rozpoczęliśmy od sesji kreatywnej z Zarządem, by w pełni zrozumieć potrzeby Spółki.

To pozwoliło na postawienie wstępnej diagnozy, którą pogłębiliśmy podczas audytu organizacyjno-zarządczego. Przeanalizowaliśmy:

  • model biznesowy i sposób funkcjonowania,
  • strukturę organizacyjną i zasady zarządzania,
  • główne procesy biznesowe,
  • szeroko rozumiane zasoby organizacji (zasoby ludzkie, zasoby IT).

Wyniki przeglądu i pracy warsztatowej z Zarządem wskazały, że procesy – jeśli chodzi o logikę ich przebiegu – ułożone są prawidłowo, a bardziej potrzebne są zmiany w strukturze organizacyjnej. Wypracowaliśmy założenia zmian i przystąpiliśmy do modelowania nowego rozwiązania organizacyjno-zarządczego. Asystowaliśmy Klientowi w procesie wdrożenia rozwiązania.

W efekcie naszych prac zaprojektowana została nowa struktura z wyodrębnionym szczeblem zarządczym, który operacyjnie „odciążył” zakres obowiązków Zarządu, co przełożyło się na znaczący wzrost efektywności działania firmy X.

Jednocześnie zaangażowanie pracowników firmy w proces tworzenia modelu organizacyjno-zarządczego ułatwiło ich zidentyfikowanie się z wypracowanymi rozwiązaniami oraz narzędziami wspierającymi proces implementacji zmian. Stały kontakt z Klientem i bieżące konsultacje na każdym kroku zagwarantowały szybkość reakcji i dopasowanie wsparcia do potrzeb organizacji.

Dowiedz się, jak Effectiveness Navigator może pomóc Twojej firmie!

Najczęściej czytane