fbpx

Treść artykułu

Prawidłowo sformułowane strategie rozwoju oraz odpowiednio zaprojektowane modele biznesowe gwarantują sukces każdej organizacji. W Grant Thornton opracowujemy strategie rozwoju oraz tworzymy modele biznesowe dopasowane do potrzeb i wyzwań naszych Klientów, które mają realną szansę na implementację.

Do projektowania przyszłości organizacji podchodzimy kompleksowo, postępując zgodnie z następującymi etapami:

 • ocena stanu obecnego, zakończona analizą mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju w najbliższej przyszłości oraz ustaleniem kluczowych czynników sukcesu
 • sformułowanie wartości, misji i wizji rozwoju
 • wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych, zdefiniowanie mierników i wskaźników
 • zdefiniowanie kluczowych przedsięwzięć rozwojowych na poszczególnych obszarach funkcjonalnych
 • prognoza wyników finansowych i ocena ekonomicznej efektywności realizacji strategii rozwoju
 • analiza czynników ryzyka oraz wrażliwości wyników finansowych na ich wystąpienie
 • sformułowanie planu wdrożenia strategii i monitorowania jej realizacji
 • monitoring celów i wskaźników.
 • analiza – badanie poszczególnych obszarów funkcjonowania organizacji oraz elementów niezbędnych do prowadzenia prac nad nowym modelem biznesowym w celu określenia i wskazania potrzeb oraz problemów
 • projektowanie – generowanie i testowanie potencjalnych modeli biznesowych oraz – na podstawie zdefiniowanych kryteriów – wybór pożądanego projektu modelu biznesowego
 • implementacja – wsparcie wdrożenia wybranego projektu modelu biznesowego w organizacji
 • zarządzanie – przystosowywanie i modyfikacje modelu biznesowego stosownie do reakcji rynku, stworzenie struktur zarządzania umożliwiających stałe monitorowanie, ocenianie, a w razie potrzeby modyfikowanie modelu biznesowego.

W ramach tworzenia i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw w zależności od potrzeb poddajemy analizie 5 kluczowych obszarów:

 • Segmentacja rynku i ocena potencjału
 • Analiza potrzeb klientów
 • Analiza konkurencji
 • Model biznesowy
 • Impementacja

Model biznesowy kształtujemy natomiast w oparciu o 9 podstawowych obszarów:

 • Propozycja wartości
 • Segmentacja klientów
 • Relacje z klientami
 • Kanały dystrybucji
 • Źródła przychodów
 • Kluczowe czynności/działania
 • Kluczowe zasoby
 • Kluczowi partnerzy
 • Struktura kosztów

W pracy z Klientami stosujemy pragmatyczną metodologię, opartą na naszym doświadczeniu w realizacji podobnych projektów. W zależności od potrzeb przeprowadzimy dla Twojej firmy m.in. badania rynkowe (ankiety, wywiad telefoniczny, tajemniczy klient, grupy fokusowe, analiza zasobów internetowych), desk research oraz rozmowy z właścicielami, kadrą zarządczą i kluczowymi pracownikami.

Nasz zespół ekspertów oferuje wsparcie nie tylko w zakresie formułowania strategii rozwoju oraz tworzenia modeli biznesowych ale również asystę wdrożeniową – nadzór w ich wdrożeniu i monitorowanie osiągniętych rezultatów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Inne artykuły z kategorii: Konsulting Zobacz wszystkie

Kobiety napędzają polski biznes

Jesteśmy jednym z krajów, który najmocniej promuje kobiety na kierowniczych stanowiskach. Aż 38 proc. wyższej kadry kierowniczej w Polsce stanowi płeć piękna. Kobiety nadal relatywnie rzadko jednak cytowane są w mediach i występują na konferencjach.

Najczęściej czytane