fbpx

Treść artykułu

Debiut na rynku NewConnect to bardzo ważny moment w historii spółki, gdyż najczęściej łączy się z pozyskaniem finansowania dla przedsiębiorstwa oraz pozwala mu na realizowanie zaplanowanych inwestycji i osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu wzrostu.

Obecność na rynku NewConnect to również szereg korzyści związanych z funkcjonowaniem jako spółka publiczna:  ekspozycja firmy na partnerów biznesowych, promocja i zwiększenie rozpoznawalności firmy, czy też zwiększenie wiarygodności wobec banków oraz pozostałych kontrahentów. Ponadto Emitent zyskuje większą szansę na pozyskanie finansowania w ramach kolejnej emisji akcji, czy też otwiera się przed nim łatwiejszy dostęp do źródła pozyskania finansowania jakim jest emisja obligacji.

Kluczowym elementem sukcesu jest przekonanie inwestorów do planów rozwojowych spółki i znalezienie kompromisu między oczekiwaniami względem wyceny po stronie właścicieli i inwestorów. 

Aby móc skorzystać z potencjału, jaki daje debiut na NewConnect, niezbędnym jest dostosowanie struktury organizacyjnej spółki do wymogów regulaminowych giełdy oraz wdrożenie standardów spółek publicznych.

Grant Thornton Autoryzowanym Doradcą NewConnect

Grant Thornton jest Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect. W tym obszarze oferujemy wsparcie przedsiębiorstwom z różnych branż i sektorów gospodarki.

Certyfikowani Doradcy NewConnect z Grant Thornton wspierają spółki przy wprowadzaniu koniecznych zmian. Aby realizowane działania prezentowały spójną wizję biznesową, koordynujemy prace wszystkich zaangażowanych stron (m.in. Domu Maklerskiego wykonującego czynności oferującego).

Bardzo ważną rolę w procesie wprowadzania spółki na NewConnect odgrywa Autoryzowany Doradca. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu nawiązanie z nim współpracy jest obligatoryjne.

Funkcją Autoryzowanego Doradcy jest wspieranie działań spółki zarówno przed debiutem, jak i w trakcie notowań. Przed debiutem do jego głównych zadań należy badanie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego pod kątem zgodności z wymogami NewConnect oraz złożenie oświadczenia o jego prawidłowości i kompletności informacji w nim zawartych. W trakcie przeprowadzania oferty najczęściej odpowiedzialny jest za wspieranie emitenta w procesie pozyskania środków finansowych. Na tym etapie Grant Thornton współpracuje z wybranym wspólnie z emitentem Domem Maklerskim. Następnie w okresie minimum trzech lat od dnia pierwszego notowania spółki na NewConnect, Autoryzowany Doradca wspiera Emitenta w zakresie funkcjonowania w ASO oraz pomaga mu w wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Szczegółowych informacji na temat wprowadzania spółek na NewConnect udzielają nasi Certyfikowani Doradcy.

Obligacje korporacyjne w Polsce – podsumowanie wyników za 2017 rok

(.pdf, Rozmiar: 991,29 KB)

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Pozyskanie kapitału Zobacz wszystkie

Oprocentowanie na rynku Catalyst

W 2016 roku emitenci najczęściej decydowali się na emisję obligacji o zmiennym oprocentowaniu, stanowiące ponad 80,1% wszystkich wyemitowanych obligacji w okresie od września 2009 do grudnia 2016 roku. Jednocześnie żaden podmiot nie zdecydował się na…

Lato emisji na Catalyst

Do jednych z najczęściej powtarzanych przez inwestorów powiedzeń należy zdanie: „Sell in May and go away!”, które wskazuje na mniejszą aktywność na światowych rynkach finansowych w sezonie letnim. Aby sprawdzić słuszność powyższego stwierdzenia analizie poddano…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Pozyskanie kapitału

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane