fbpx

Treść artykułu

Emisja obligacji na rynku Catalyst to bardziej elastyczna od kredytu bankowego forma finansowania długiem, w której to pozyskujący finansowanie, a nie bank określa warunki, na jakich zaciąga zobowiązanie.

Dla przedsiębiorców istotna jest również większa swoboda w zakresie doboru form zabezpieczenia, niż to ma miejsce w przypadku kredytu bankowego. Ponadto wprowadzenie obligacji na Catalyst ułatwia drogę do debiutu na rynku NewConnect, czy nawet Głównym Rynku GPW. Zalety te czynią obligacje coraz bardziej popularną formą pozyskiwania kapitału.

Debiut na rynku Catalyst poprzedza złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu oraz odpowiedniego dokumentu rejestrowego jakim może być:

  • dokument informacyjny (w przypadku wprowadzania prywatnych emisji obligacji na rynek alternatywny GPW i/lub BondSpot lub emisji publicznych przeprowadzonych na podstawie memorandum informacyjnego niezatwierdzanego przez KNF);
  • nota informacyjna (w przypadku, gdy inne instrumenty finansowe danego emitenta są przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub alternatywnym);
  • prospekt emisyjny (w przypadku wprowadzania emisji publicznych oraz w przypadku wprowadzania instrumentów finansowych na rynek regulowany).
Zobacz prezentację

Grant Thornton jest Autoryzowanym Doradcą na rynku Catalyst

W tym obszarze oferujemy wsparcie przedsiębiorstwom wywodzącymi się z różnych branż i sektorów gospodarki.

Emitenci instrumentów dłużnych notowanych w alternatywnym systemie obrotu mogą współpracować z Autoryzowanym Doradcą, podmiotem, który wspiera emitentów w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także przygotowuje we współpracy z emitentem dokument, będący podstawą wprowadzenia instrumentów do obrotu.

Certyfikowani Doradcy Catalyst z chęcią przekażą więcej informacji na temat procesu emisji obligacji oraz wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynek Catalyst.

Firmy rodzinne atrakcyjną inwestycją na GPW

(.pdf, Rozmiar: 4,17 MB)

Inne artykuły z kategorii: Pozyskanie kapitału Zobacz wszystkie

Oprocentowanie na rynku Catalyst

W 2016 roku emitenci najczęściej decydowali się na emisję obligacji o zmiennym oprocentowaniu, stanowiące ponad 80,1% wszystkich wyemitowanych obligacji w okresie od września 2009 do grudnia 2016 roku. Jednocześnie żaden podmiot nie zdecydował się na…

Lato emisji na Catalyst

Do jednych z najczęściej powtarzanych przez inwestorów powiedzeń należy zdanie: „Sell in May and go away!”, które wskazuje na mniejszą aktywność na światowych rynkach finansowych w sezonie letnim. Aby sprawdzić słuszność powyższego stwierdzenia analizie poddano…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Pozyskanie kapitału

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane